zdalne doskonalenie zawodowe Nauczycieli Trenerów Lektorów języków obcych (głównie angielskiego)

zdalne doskonalenie zawodowe Nauczycieli Trenerów Lektorów języków obcych (głównie angielskiego)

 

Zawód nauczyciela, trenera czy lektora języka obcego wymaga od osób go wykonujących ciągłych doskonalenia i rozwiania umiejętności i to nie tylko tych merytorycznych ale i innych kompetencji, które je wspierają i są komplementarne we współczesnych świecie, krótko mówiąc rozwijania własnych kompetencji zawodowych.

Mogą być one realizowane zarówno w sposób formalny – poprzez udział w propozycjach doskonalenia zawodowego oferowanych przez różne instytucje, jak i nieformalny, przyjmujący formę np. lektury czasopism związanych z nauczaną dziedziną czy też spotkań służących wymianie doświadczeń z innymi uczącymi danego języka lub przedmiotu w języku obcym.

Powszechna dostępność Internetu umożliwiła przeniesienie znacznej części doskonalenia językowego do sieci. Pojawiły się możliwości udziału w szkoleniach, warsztatach czy też kursach w formie zdalnej. Na portalach społecznościowych powstały skupiające grupy dla lektorów i nauczycieli, w ramach których mogą oni dzielić się doświadczeniami, materiałami i wymieniać informacjami oraz uzyskiwać poradę. Okres marzec–lipiec 2020r był okresem bardzo trudnym dla nauczycieli, który wymagał od nich całkowitego przestawienia się na inny tryb pracy oraz zastosowania nowych dla zdecydowanej większości metod i narzędzi i w dodatku online.

W celu podnoszenia kompetencji i poszerzania wiedzy przedstawiamy nauczycielom, trenerom i lektorom następujące obszary doskonalenia:

Warsztaty specjalistyczne nastawione na leksykę danego obszaru społeczno-gospodarczego:


Vocational English

Technical English

Business English

Medical English

Legal English

English in Administration,

Marketing English

English in Logistics, itd.

Slang, żargon, “dirty language”

w różnice między American, British, Australian.     

Oferujemy także warsztaty, które rozwijają następujące kompetencje:
– opracowywania sylabusa, programów “tailor-made”
– przygotowywania ankiet badających deficyty językowe i obszary do rozwoju
– prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych okołojęzykowych
– przygotowywania ankiet badających poziom satysfakcji ze szkolenia językowego
– interpretacja i prezentacja takich wyników
– nabyć nowe typowe umiejętności trenera danego języka.

Obecnie organizujemy grupy w języku wykładowym angielskim w 100% z Native Speakerem on-line:
– zaawansowana gramatyka i jej struktury
– biegłość wypowiedzi, intonacja, akcentu, czytanie tekstu na głos, swoboda wypowiedzi
– forma pisana: krótkie opowiadanie, dialog, esej za i przeciw, opinia/ocena, artykuł, streszczenie, krótkie formy akademickie
– formy pisane biznesową: memo, krótki raport, nieskomplikowana umowa, resume, dyktowanie
– słuchanie: film, tv news, radio coverage, performance, songs, stand-up etc. (z wizją i bez)
– mówienie: prezentacje, monolog, dyskusja, dialog, role play, argumentowanie
– czytanie jako reading comprehension (po wybrany szczegół, skimming, scanning, itd.)

powyższe warsztaty uzupełnione praktycznymi umiejętnościami takimi jak:

– korzystania z nowoczesnych narzędzi komunikacji i wymiany wiedzy
– (współ)-pracy w międzynarodowym środowisku, w tym biznesu jako lektor
– motywowania siebie i innych, rozwoju osobistego i coachingu językowego
– kultury języka w komunikacji międzykulturowej
– identyfikowania ucznia uzdolnionego lingwistycznie

 

A może chciałbyś uczestniczyć w warsztatach:
“Kultury i komunikacji Międzykulturowej czyli jak jeszcze bardziej zrozumieć język obcy i jego kulturę?”

prowadzone w języku angielskim

 

formularz ankiety poniżej i odbierz 10% rabatu 😉 na wybrany jeden warsztat

Ankieta Potrzeb

Select your currency
PLN Złoty polski