Zasady RODO

Zasady RODO

Administratorem Twoich danych jest spółka CTTB Ltd z siedzibą w London, United Kingdom, wpisana do Companies House, pod numerem 11377269. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: office@cttb.education. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: 27 Old Gloucester Street, WC1N 3AX, England and Wales.

Podane przez Ciebie dane osobowe oraz wyrażona zgoda na przetwarzanie tych danych dotyczą przetwarzania danych w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

– w celach handlowych i marketingowych,

– samego zbierania danych, 

– oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez CTTB.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); 
Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 27 Old Gloucester Street, WC1N 3AX, England and Wales lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@cttb.education.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych (The Information Commissioner’s Office – ICO) i EROD (Europejska Rada Ochrony Danych).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez CTTB Ltd w ramach zawieranych z Tobą umów.

Select your currency
PLN Złoty polski