Testy i egzaminy językowe zawodowe VEC

Testy i egzaminy językowe zawodowe VEC

Vocational English

Egzaminy zawodowe typu VEC – Vocational English Certificate

Autorskie testy i przykładowe egzaminy

testy dla każdego PROFESJONALISTY opracowane na podstawie materiałów autentycznych oraz podręcznikach na poziomie B2-C1-C2. Poznaj poziomy wg skali CEFR, wytycznych Rady Europy

Sprawdź swój angielski! Sprawdź także założenia dot. wymogów opracowane przez nas na każdy poziom A1…C2.

Przetestuj swoje kompetencje językowe w swoim ZAWODZIE i BRANŻY

Międzynarodowy egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego zawodowego z ponad 50 branż!

Globalizacja, a szczególnie otwarty Wspólny Rynek Europejski otworzyły przed sektorem zatrudnienia i rynkami pracy nieograniczone możliwości. Charakteryzuje się coraz większą mobilnością osób czynnych zawodowo na niespotykaną dotąd skalę. Jednak te przemiany gospodarcze spowodowały, że pracownicy czytaj uczestniczy rynku pracy stanęli przed nowymi wyzwaniami, a porozumiewanie się w międzynarodowym środowisku staje się umiejętnością o kluczowym znaczeniu. W odpowiedzi na nowe potrzeby rynku pracy University of Greenwich przy współpracy z Express Publishing opracowały i wdrożyły egzaminy z zakresu języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo – Vocational English Certification (VEC).

VEC to unikalny, międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego specjalistycznego > ukierunkowanego zawodowo.

VEC to innowacyjny egzamin, który obejmuje największą liczbę zawodów istniejących na współczesnym rynku pracy. Jest wartościowym potwierdzeniem umiejętności językowych w zakresie wybranego zawodu. W warunkach silnej konkurencji może stać się punktem w CV dającym przewagę kandydatowi podczas Job Interview.

Materiał testowy odzwierciedlający prawdziwe sytuacje z miejsca pracy.

Egzaminy są starannie opracowywane przez ekspertów z danej dziedziny i obejmują szeroki wybór sytuacji, z którymi najprawdopodobniej zetkniesz się w codziennej pracy.

Rozwój zawodowy.

Przygotowania do egzaminu pomogą Ci w opanowaniu podstawowej terminologii funkcjonującej w wybranym lub już wykonywanym przez Ciebie zawodzie. Nabyte umiejętności przydadzą się od razu i będą służyć w czasie całej kariery zawodowej.

Gwarantowana jakość egzaminu.

Kurs przygotowawczy i egzamin są ściśle monitorowane przez INTERVENG (dział wydawnictwa Express Publishing utworzony wyłącznie w celu administrowania procesem egzaminowania i oceniania) oraz zatwierdzane przez University of Greenwich. Rygorystyczne kryteria stosowane przez obie instytucje powodują, że zarówno certyfikat uczestnictwa (Certificate of Attendance), jak i certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu (Certificate of Examination) są dokumentami dokładnie odpowiadającymi aktualnym wyzwaniom konkurencyjnego, globalnego i europejskiego rynku pracy.

Egzaminy VEC są przeprowadzane cztery razy w roku: w styczniu, marcu, czerwcu i październiku. Egzaminy te (szczególnie w wersji online) mogą również odbyć się w innym terminie po spełnieniu określonych wymagań.

Każdy egzamin trwa 60 minut i składa się z 5 części:

CZĘŚĆ 1 – LISTENING (Rozumienie ze słuchu)

Celem sekcji ‘Listening’ jest sprawdzenie umiejętności rozumienia krótkich dialogów na tematy związane z danym zawodem. Do każdego dialogu podano trzy zdania, a zadaniem kandydata jest wybranie tego, które jest prawdziwe w odniesieniu do usłyszanej wypowiedzi.

CZĘŚĆ 2 – KNOWLEDGE OF LINGUISTIC MEANS (Znajomość środków językowych)

Sekcja ‘Knowledge of Linguistic Means’ ma ocenić, czy kandydat zna słownictwo związane z danym zawodem.

CZĘŚĆ 3 – KNOWLEDGE OF LANGUAGE FUNCTIONS (Znajomość funkcji językowych)

W sekcji ‘Knowledge of Language Functions’ oceniana jest znajomość funkcji językowych wymaganych do komunikowania się w mowie w sytuacjach związanych z danym obszarem zawodowym.

CZĘŚĆ 4 – READING (Rozumienie tekstu pisanego)

Sekcja ‘Reading’, składająca się z trzech krótkich tekstów tematycznie związanych z danym obszarem zawodowym, ma ocenić umiejętność radzenia sobie z tekstami pisanymi, typowymi dla danej profesji.

CZĘŚĆ 5 – WRITING AWARENESS (Znajomość zasad konstruowania wypowiedzi pisemnej)

W sekcji ‘Writing Awareness’ kandydaci oceniani są pod względem: umiejętności rozpoznawania rodzajów tekstów związanych z danym środowiskiem zawodowym, wiedzy dotyczącej struktury takich tekstów, a także zrozumienia ich treści, logiki i mechanizmów spójności. Kandydaci powinni zapoznać się z różnymi rodzajami tekstów, jakie napotkają lub będą musieli pisać w pracy.

U nas masz możliwość wykonania testów VEC online, w celu sprawdzenia wiedzy:

  • idealne rozwiązanie dla rekruterów, działów HR firm
  • w 30 minut
  • dla 40 języków
  • sprawdza umiejętność mówienia i pisania
  • wyniki w 24h
  • do rekrutacji, szkoleń i certyfikacji

Przygotowaliśmy warsztaty modułowe i testy z języka angielskiego branżowego w wielu dziedzinach i zawodach. Autorskie testy i przykładowe egzaminy. Egzaminy i testy dla każdego PROFESJONALISTY.

Link do testów z wielu dziedzin badających gramatykę i słownictwo branżowe oraz pisownię, słuchanie, umiejętność czytania ze zrozumieniem – wszystkie skills’y oczekiwane i badane na egzaminach.

Co wyróżnia nasze testy to fakt, że są na opracowane podstawie uznanych podręczników i co najważniejsze uzupełnianie materiałami autentycznymi (reading and listening skills).

Prócz wyników w punktach i procentach % zawierają one założenia, interpretacje wyniku i odpowiednie rekomendacje do dalszego doskonalenia języka lub jego rewizji na danym poziomie wg skali CEFR Rady Europy: A, B lub C: ważne podczas realnego określenia poziomu, pisania CV i wyboru kursu i/lub grupy.

Autorskie testy dla każdego sprawdzające znajomośc angielskiego u prawdziwego PROFESJONALISTY

opracowane na podstawie materiałów autentycznych i podręcznikach na poziomie B2-C1-C2.

Sprawdź swój angielski! Sprawdź swoje kompetencje językowe w swoim ZAWODZIE i BRANŻY.

Select your currency
PLN Złoty polski