Test poziomujący znajomość języka angielskiego od A1 do C1

Test poziomujący znajomość języka angielskiego od A1 do C1

Test ten sprawdza bierną znajomość języka angielskiego, gdyż jak wszystkie proponowane testy spotykane w zasobach Internetu testują maksymalnie tylko dwie z umiejętności językowych po części czytanie ze rozumieniem i zasady gramatyki w formie pisemnej.

Niestety to nie wystarcza do pełnej i prawidłowej oceny znajomości języka obcego, Aby w pełni sprawdzić ją sprawdzić konieczne jest przetestowanie:

a są to tzw. czynne umiejętności językowe z czego 2 są tzw. produktywne.

Samo zaznaczenie poziomu A, B lub C nie daje dobrej oceny i pełnego obrazu twoich zdolności językowych w języku obcym, którym władasz. Należałoby abyś jeszcze wykonał test ze minimum ze słuchania, czytania tekstu ze zrozumieniem i mówienia -tj. rozmowy. Każdą z nich musi ocenić obiektywnie osoba, która zna dany język i jest dobrze zapoznana z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) – najlepiej Lektor Egzaminator, Ewaluator lub Audytor języka.

Test zawiera 100 pytań a każde z nich zawiera 3 odpowiedzi lecz tylko jedna odpowiedź jest poprawna otrzymany wynik jest tylko częściową oceną twych umiejętności językowych.

My dokonujemy niezależnej obiektywnej oceny czasem zwanej audytem językowym w zakresie: General English i branżowego Professional English – zawodowego – vocational.

GENERAL ENGLISH

TEST

Test poziomujący czyli określający bardzo ogólnie na jakim poziomu znajomości języka najprawdopodobniej obecne jesteś jest tu poniżej.

Niestety, jak wiele innych w Internecie jest dość ogólny zawężony do biernej, odtwórczej postaci do języka gdyż tylko zaznaczmy. Gdy go wykonasz koniecznie wykonaj test precyzujący po wykonaniu, którego otrzymasz dokładny opis swych umiejętności precyzujący twe zdolności językowe lecz odtwórcze z zasad gramatyki. Pamiętaj nadal brakuje weryfikacji :

Dalej możemy zapewnić Ci pełniejszą ocenę, uzupełnioną o wymienione powyżej umiejętności ocenę „twojego” języka obcego.

Test z czytania:

Test ze słuchania:

Test z pisania:

Test z mówienia: zadzwoń i umów się Lektorem/Ewaluatorem na darmową sesję weryfikacyjną:

tu można

umówić nieodpłatne konsultacje dotyczące sesji Speaking wybierając dzień i godz.: 15min

https://www.vectera.com/book/cttb/u/piotr/t/pakiet-24h-w-cenie-20-angielski-w-sprzeda%C5%BCy-b1-b2/