Quotes, proverbs, phrases and sayings etc.

Quotes, proverbs, phrases and sayings etc.

Wartość przysłowia „Bez języka, a to dzwon”, a także innych mądrych powiedzeń, pozwala nam lepiej zrozumieć to co oczywiste. Z pomocą tych krótkich fraz można wyrazić mądrości ludowe nagromadzone przez wieki. Nic dziwnego, że przysłowia są tak mocno zakorzenione w naszym życiu. Oczywiste, że nie w każdej ówczesnej sytuacji można stosować więcej niż jedno mądre powiedzenie, które najtrafniej scharakteryzuje istotę tego, co się dzieje. Przysłowia i powiedzenia to nasza duchowa spuścizna, która pomaga nam lepiej zrozumieć prawdy życiowe. Musimy zachować i chronić ten skarb, odziedziczony po naszych przodkach.

Select your currency
PLN Złoty polski