LEGAL ENGLISH

LEGAL ENGLISH

Język prawniczy z elementami komparatystyki prawniczej.
Zajęcia prowadzi lektor z wykształceniem filologicznym i kilkuletnim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych (w tym m. in. prawniczych) oraz nauczaniu języka specjalistycznego:.

Kurs obejmuje naukę specjalistycznego słownictwa prawniczego, utrwalanie struktur gramatycznych ukierunkowanych na udzielanie porad, formułowanie opinii, klauzul oraz pism, z dużym naciskiem na doskonalenie umiejętności pisania, czytania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się. Symulacja typowych sytuacji zawodowych służy ćwiczeniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim prawniczym w oficjalnej korespondencji, tekstach prawnych oraz podczas spotkań służbowych lub negocjacji.

Wymagania wstępne dla uczestników: znajomość języka angielskiego minimum na poziomie CAE; podstawowa znajomość leksyki prawniczej.
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji językowych w zakresie angielskiego języka prawniczego. Kurs składa się z zagadnień ujętych w podręczniku International Legal English: elementy prawoznawstwa, prawo spółek, zawieranie umów, prawo pracy, sprzedaż towarów, obrót nieruchomościami, prawo autorskie i prawa pokrewne, instrumenty zbywalne, transakcje gwarantowane, relacje wierzyciel-dłużnik, konkurencja rynkowa.

W trakcie trwania kursu moduły te zostaną wzbogacone o niezbędne wiadomości dotyczące specyfiki prawa polskiego .

Szczegóły dotyczące kursu można uzyskać pod adresem: kursyjezykowe@cttb.education

one caucasian lawyer man in studio isolated on white background
Select your currency
PLN Złoty polski