Podcasty

Podcasty

na tematy związane z coachingiem

Celem serii podcastów jest przybliżenie naszym słuchaczom, Coachom i Coachee, najczęstszych tematów coachingowych. Jest wiele zagadnień, które coaching obejmuje sam w sobie i są bardzo specyficzne. Istnieje wiele narzędzi, metod, podejść, które są bardzo specyficzne dla coachingu. Wszyscy coachowie mają je do dyspozycji, ale pytanie brzmi, czy wszyscy coachowie są ich świadomi i wykorzystują je w odpowiednim momencie sesji coachingowej lub całego procesu coachingowego. Pytanie brzmi: czy muszą planować użycie narzędzi, czy też planują kiedy ich używać. Wykorzystanie musi być przemyślane, aby pomóc ich Klientom szybciej i efektywniej osiągnąć założony cel. Nasze dyskusje wahają się od najczęstszych obszarów obaw Klienta, poprzez celowe podejście, aż po wyrafinowane mieszane modele i metody Coachingu.

To tło daje mi powód do jeszcze bardziej wymagającej kwestii zawodu Coacha – języka. W swojej praktyce coachingowej od dawna stosuję podejście socjolingwistyczne. Przez długi czas była to podświadoma aktywność. Ale już nie. Kilka badań dotyczyło niedostatecznie zbadanego obszaru wpływu coachingu na język mówiony i wewnętrzny klientów, powiązania z indywidualną zmianą, a także wpływu języka Coacha na język klienta. W jakościowym, fenomenologicznym podejściu przeprowadzono 12 wywiadów pogłębionych z Trenerami i ich Klientami, którzy byli m.in. liderzy biznesu. Wyniki badania, uzyskane w wyniku analizy tematycznej, wyraźnie wskazują, że coaching odgrywa znaczącą rolę w zmianie języka Klientów, a sama zmiana języka może być powiązana ze zmianą jednostki. Ponadto język i techniki językowe Coacha są kluczowe w zmianie języka Klienta. Podejścia socjolingwistyczne* pozwalają nam badać wpływ czynników społecznych na procesy poznawcze, ponieważ prowadzą one do nabycia nowego systemu językowego. Socjolingwiści interesują się tym, w jaki sposób mówimy inaczej w różnych kontekstach społecznych (tutaj: sesja coachingowa) i jak możemy również używać określonych funkcji języka do przekazywania społecznego znaczenia lub aspektów naszej tożsamości.

*Socjolingwistyka to ugruntowana gałąź językoznawstwa, która koncentruje się na badaniu wpływu. Socjolingwistyka uczy nas postaw życiowych i sytuacji społecznych.

Język jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym aktywnym składnikiem interakcji Coach-Klient (Flaherty, 2005; Sieler, 2014), jednak stopień, w jakim coaching zmienia wewnętrzny i mówiony język klienta, rola języka jako indywidualnego czynnika zmiany i jego rola w Wydaje się, że sukces coachingowy w dużej mierze umknął przed naukowymi badaniami. Wyjaśnienie tego mogłoby: ten język jest po prostu tak znajomy, że znika z pola widzenia. Ta luka w wiedzy stanowi potencjalnie znaczącą szansę badawczą, ponieważ neuronauka sugeruje istnienie związku między zmianą języka a, jednym z głównych celów coachingu, zmianą indywidualną (Feldman Barrett, 2017; Kahnemann, 2011).

Dlatego są trzy pytania, które najczęściej zadaję moim trenerom gościom:

1) Jak język Coacha wpływa na język Klienta podczas interwencji coachingowej?

2) Czy język, którym posługuje się Coach (dwa, trzy różne języki) zmienia nastawienie klienta do zaangażowania (osiągania celu), wiarę w skuteczność coachingu i powodzenie procesu coachingowego?

i ostatecznie

3) W jakim stopniu coaching zmienia język Klienta?

Podcast ma na celu podzielenie się spostrzeżeniami coachów z ich pracy nad tym, jak język w komunikacji coachingowej może pomóc coachom w refleksji nad ich językową komunikacją z Coachees e.i. Klienci. Każdy coach przedstawia case study swojej komunikacji na swojej ścieżce zawodowej, która polegała na rozważeniu wyboru językowego w świetle celów, wartości i przekonań Klienta oraz roli języka w konstrukcji sesji coachingowej, zdobywaniu zaufania Klienta i wreszcie pozytywnym podejściu do efektywnego wzajemnego zrozumienia ( Komunikacja).

Poprzez te rozmowy podcastowe chcę krytycznie zastanowić się nad rolą i granicami, w których używany jest język używany/mówiący Coach i Coachee. Mam nadzieję, że poprzez ten podcast spełnię oczekiwania co do umiejętności językowych trenerów, którzy nie są native speakerami języka angielskiego i dam im możliwość słuchania, powtórek, uczenia się i doskonalenia umiejętności językowych w celu kontynuowania praktyki coachingowej.

Każdy chce być przynajmniej dobry w swoim zawodzie, niezależnie od tego, czy jest nauczycielem, socjologiem, korepetytorem, psychologiem czy mentorem, czy rozmawia z klientem, czy z kolegą coachem – wszyscy chcą porozumiewać się w najbardziej odpowiednim języku angielskim, niezależnie od jaki jest ich język ojczysty. Oczywiście możliwość słuchania podcastów jest również dla tych klientów, którzy są zainteresowani zatrudnieniem Trenera z własnych powodów. Słuchając profesjonalnych trenerów opowiadających o swoich specjalizacjach, Klient może dowiedzieć się, jaki charakter mają jego problemy lub problemy. Eksperci-Coachowie wyjaśniają, jakich narzędzi, modeli, metod i innych technik coachingowych używają podczas swoich sesji coachingowych i procesów coachingowych. Ponieważ, co musimy tutaj podkreślić, każdy trener ma wolną rękę, aby wykorzystać i zastosować najbardziej efektywnie. 

Nasi goście to praktycy, których specjalizacje są różne, a narzędzia, którymi się posługują, ale każda z tych dziedzin jest równie ciekawa, ani trochę mniej ważna – ani trochę ważniejsza, gorsza lub lepsza, czyli musi być jak najbardziej odpowiednia dla konkretnego moment w procesie coachingu w każdym indywidualnym przypadku.

Trenerzy pochodzą z różnych krajów europejskich i są idealnymi przedstawicielami ich rodzimego postrzegania tego, czym jest konkretna kwestia coachingowa. Jednocześnie ich specjalność jest przez nich postrzegana poprzez praktykę i praktyczne zrozumienie kształtowane przez wielokrotne sesje z klientami w określonym języku, najczęściej angielskim. Współczesny coaching mówi też, jak ważny jest nie tylko sam język, ale także fakt bycia dwu- lub wielojęzycznym w tym zawodzie, powiedziałbym raczej nie zawód, ale powołanie. To jedyny sposób na szybsze i szybsze dogłębne zrozumienie obaw klienta.

Dla większości moich gościnnych trenerów jest to ich pasja. Wielu z nas, dobra znajomość co najmniej dwóch języków, bardzo pomaga w wyrażaniu się, lepszym wypowiadaniu się i artykułowaniu, a z drugiej strony w zrozumieniu naszego Klienta podczas rozmowy coachingowej. Cóż, śmiem twierdzić – jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby czytać w ich myślach. Pozwolę sobie tutaj zacytować wielkiego frankońskiego króla, który kiedyś powiedział: „Posiadać inny język to posiadać drugą duszę”.

Język angielski doskonale sprawdza się w komunikacji międzynarodowej, niewątpliwie w środowisku biznesowym i codziennej komunikacji, w tym m.in. coaching menedżerski, ale trzeba mieć na uwadze, jak niezastąpiona okazuje się umiejętność mówienia w języku obcym lub językach obcych. Umiejętność posługiwania się językami jest niezbędna. Zanim zaczniesz słuchać tych podcastów, pozwól, że przytoczę jeszcze raz, ale tym razem Federico Fellini, który powiedział: „Inny język to inna wizja życia” – cóż… moi drodzy słuchacze podcastów… to jest oczywiste.

Zresztą naszym wspólnym językiem, który nas łączy, jest wciąż angielski i dlatego my, moi drodzy międzynarodowi koledzy-coachowie, musimy m.in. udoskonalić go poprzez taki podcast i oczywiście poprawić nasze umiejętności w zakresie języka angielskiego, takie jak słuchanie, mówienie, zadawanie odpowiednich pytań, parafrazowanie w sposób ciągły. I pamiętaj: wszystko po to, aby lepiej zrozumieć, komunikować się i wyjaśniać Klientom oraz zyskać zaufanie.

Jednocześnie powinniśmy w równym stopniu zrewidować nasze umiejętności coachingowe i umiejętności językowe i traktować to jako uczenie się przez całe życie, niezależnie od tego, czy jest to edukacja formalna, czy nieformalna. Dla wszystkich moich Gości Coachów coaching jest ich pasją, dlatego bez wątpienia możemy zaufać temu, co robią. Pamiętaj: „Nigdy nie jesteś za stary, by wyznaczać sobie kolejny cel lub marzyć o nowym marzeniu” – powiedział brytyjski pisarz Clive Lewis i… pozwól mi trochę promować…. Cel , spełnij swoje nowe marzenie z naszymi międzynarodowymi wielojęzycznymi trenerami. Nie bój się z nami rozmawiać!

Go to podcasts

Select your currency
PLN Złoty polski