Podcasty dot. zagadnień Coachingu

Podcasty dot. zagadnień Coachingu

Po co? Dla kogo? Przez kogo? I jak?

Nagrania Podcastu przez Coachów dla Coachów.

Mam na imię Piotr, jestem Neurolanguage Coachem języka angielskiego a to jest nagranie wprowadzające do Podcastów o coachingu po angielsku dla Polaków o zagadnieniach coachingu.

Witam, nazywam się Piotr i jestem byłym nauczycielem, obecnie tłumaczem i trenerem języka angielskiego specjalistycznego, life Coachem i Coachem motywacyjnym, trenerem dla nauczycieli i wykładowcą dla studentów, pisarzem i autorem, i w końcu Coachem neurolingwistycznym; specjalizuje się w języku angielskim, chociaż wcale nie jest to mój język ojczysty. Prowadzę coaching w języku angielskim i badam, jak bardzo język (angielski coachingu) może wpłynąć na nasze życie.

Podjąłem decyzję o tym, aby rozpocząć nagrywanie podcastu, ponieważ jako coache najczęściej słuchamy, mówimy i rozmawiamy, ważymy słowa i zdania, które wypowiadają nasi klienci, ale: czy my słyszymy siebie, czy słyszymy sposób, w jaki mówimy lub rozmawiamy, w szczególności w języku obcym? W rozmowach z różnymi Coachami chcę odnaleźć wszystkie te, jeśli możliwe odpowiedzi. Posłuchaj powodów, w jaki sposób i dlaczego to wszystko się zaczęło. Nagranie jest poniżej.

Celem niniejszej serii podcastów jest przybliżenie naszym słuchaczom, Coachom i ich klientom, najczęstszych tematów coachingowych. Jest wiele spraw, którymi zajmuje się coaching i są one różne. Istnieje wiele narzędzi, metod, modeli, które są bardzo specyficzne dla coachingu. Wszyscy coachowie mają je do dyspozycji, ale pozostaje pytanie, czy wszyscy coachowie są świadomi, kiedy z nich skorzystać, który moment w sesji coachingowej lub w całym procesie coachingowym jest istotny. I tu rodzi się nowe pytanie: czy coachowie muszą planować użycie narzędzia, czy też mają jakiś plan, kiedy je zastosować. Ich wykorzystanie musi być przemyślane, aby szybciej i efektywniej pomóc ich Klientom dla osiągnięcia ich założonego celu. Nasze dyskusje zaczynają się od najczęstszych obszarów czyli np. obaw Klienta, poprzez celowe podejście, a kończą na wysoce wyrafinowanych mieszanych modelach i metodach Coachingu.

Takie tło daje mi powody do rozmowy o jeszcze bardziej wymagającej kwestii zawodu Coacha – jakim jest język. W swojej praktyce coachingowej od dawna stosuję podejście socjolingwistyczne. I przez długi czas była to podświadoma aktywność. Ale już nie. W kilku badaniach zbadano niedostatecznie zbadany obszar wpływu coachingu na język mówiony i wewnętrzny klientów, związek z indywidualną zmianą, a także wpływ języka coacha na język Klienta. W jakościowym, fenomenologicznym podejściu przeprowadzono 24 wywiady pogłębione z Trenerami i ich Klientami, którzy byli m.in. liderzy biznesu.

Wyniki badania, uzyskane w wyniku analizy tematu, wyraźnie zasugerowały, że:

– coaching odgrywa znaczącą rolę w zmianie języka stosowanego przez Klientów i

– że zmiana języka może być powiązana z przemianą/transformacją osoby.

Co więcej, język Coacha i techniki lingwistyczne Coacha są kluczowe na zmiany języka używanego przez Klienta podcza sesji i w całym procesie. Podejścia socjolingwistyczne* pozwalają nam badać wpływ czynników społecznych na procesy poznawcze, ponieważ prowadzą one do nabycia nowego systemu językowego. Socjolingwiści interesują się tym, jak różnie mówimy w różnych kontekstach społecznych (tu: sesja coachingowa) i jak możemy również wykorzystać określone funkcje języka do przekazania społecznego znaczenia lub aspektów naszej tożsamości.

*Sociolinguistics is a well-established branch of linguistics that focuses on the study of the impact. Sociolinguistics teaches us about real-life attitudes and social situations.

Język jest prawdopodobnie najbardziej powszechnym aktywnym i aktywizującym składnikiem interakcji Coach-Klient (Flaherty, 2005; Sieler, 2014), mimo to kwestie:

-do jakiego stopnia coaching zmienia język wewnętrzny Klienta i używany przez klienta,

-rola języka jako czynnika wywołującego zmiany u Klienta

-oraz jego rola, jaką spełnia w odniesieniu sukcesu w procesie coachingu

zdają się, że w dużej mierze umykają nadal naukowej analizie badaczy.

Wyjaśnieniem tego może być to, że język jest nam po prostu tak znajomy, że aż znika z pola widzenia. Ta luka w wiedzy stanowi potencjalnie znaczącą szansę na badania, ponieważ neuronauka sugeruje istnienie związku między zmianą języka a zmianą jednostki, jednym z głównych celów coachingu (Feldman Barrett, 2017; Kahnemann, 2011). Dlatego tu poniżej znajdują się trzy pytania, które najczęściej zadaję swoim gościom Coachom.

1) Jak język Coacha wpływa na język Klienta podczas interwencji coachingowej?

2) Czy język, którym posługuje się Coach (dwa, trzy różne języki) zmienia nastawienie Klienta do zaangażowania (osiągania celu), wiarę w skuteczność coachingu i powodzenie procesu coachingowego?

oraz na koniec

3) W jakim stopniu coaching zmienia język Klienta?

Podcast ma na celu podzielenie się spostrzeżeniami coachów z ich pracy o tym, jak język w komunikacji coachingowej może pomóc coachom w refleksji nad ich językową komunikacją z Coachee tj. Klientami. Każdy coach prezentuje case study zaczerpnięte ze swojej komunikacji z praktyki zawodowej, która polega na rozważeniu wyboru dot. zastosowania języka ze względu na cele, wartości i przekonania Klienta oraz roli języka w konstrukcji całej sesji coachingowej, w zdobywaniu zaufania Klienta i wreszcie w pozytywnym podejściu dla celu efektywniejszego wzajemnego zrozumienia (komunikacji).

Poprzez te rozmowy w ramach podcastu chcę krytycznie zastanowić się nad rolą języka i ograniczeniami, w ramach których stosowany jest język Coacha i Coachee. Mam nadzieję, że dzięki tej serii podcastów zrealizuję oczekiwania Coacha dotyczące umiejętności językowych, a którzy nie są native speakerami języka angielskiego i przez ten podcast dam im możliwość słuchania, powtarzania, uczenia się i doskonalenia umiejętności językowych w celu dalszego kontynuowania swej praktyki coachingowej.

Każdy chce być przynajmniej dobry w swoim zawodzie, bez względu na to, czy jest nauczycielem, socjologiem, korepetytorem, psychologiem czy mentorem, czy rozmawia z klientem, czy z kolegą coachem – wszyscy chcą posługiwać się językiem angielskim najbardziej dostosowanym do sytuacji i okoliczności tym bardziej, że nie to ich język ojczysty. Oczywiście podcast stanowi także możliwość słuchania treści w języku angielskim dla klientów, a szczególnie tych, którzy sami są zainteresowani zatrudnieniem Coacha, z sobie znanych powodów. Słuchając profesjonalnych Coachów opowiadających o swoich specjalizacjach, Klient może dowiedzieć się, jakiego charakteru są jego problemy lub ich trudne kwestie. Eksperci-Coachowie wyjaśniają, jakich narzędzi, modeli, metod i innych technik coachingowych używają podczas swoich sesji i całości procesów coachingowych. Ponieważ, co musimy tutaj podkreślić, każdy Coach ma wolną rękę, co do tego które z nich zastosować i najskuteczniej wykorzystać.

Moi goście to praktycy, których specjalizacje a narzędzia, którymi się posługują są różne; każda z tych dziedzin jest równie ciekawa, ani trochę mniej ważna – ani trochę bardziej ważna, ani gorsza ani lepsza, po prostu musi być jak najbardziej dostosowana dla konkretnego momentu w procesie coachingu i to w każdym indywidualnym przypadku.

Coachowie pochodzą z różnych krajów europejskich i są idealnymi reprezentantami swej rodzimej percepcji, czym tak naprawdę jest konkretna kwestia coachingowa. Jednocześnie ich specjalizacja rozumiana jest przez nich poprzez pryzmat praktyki zawodowej i praktyczne jej widzenie ukształtowane przez liczne sesje z klientami w określonym języku, najczęściej angielskim. Współczesny coaching mówi też, jak ważny jest nie tylko sam język, ale także fakt bycia dwu- lub wielojęzycznym w tym zawodzie, powiedziałbym raczej nie zawód, ale powołanie. To jedyny sposób na szybsze i szybsze dogłębne zrozumienie obaw klienta.

Dla większości moich gości Coachów coaching jest ich pasją. Wielu z nas, dobra znajomość co najmniej dwóch języków, bardzo pomaga w wyrażaniu się, lepszym wypowiadaniu się i artykułowaniu, az drugiej strony w zrozumieniu naszego Klienta podczas rozmowy coachingowej. Cóż, śmiem twierdzić – jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby czytać w ich myślach. Pozwolę sobie tutaj zacytować wielkiego frankońskiego króla, który kiedyś powiedział: „Posiadać inny język to posiadać drugą duszę”.

Język angielski doskonale sprawdza się w komunikacji międzynarodowej, niewątpliwie w środowisku biznesowym i codziennej komunikacji, w tym m.in. w coachingu menedżerskim, ale mimo to trzeba mieć na uwadze, jak niezastąpiona okazuje się umiejętność posługiwania się innym językiem lub kilkoma językami obcymi. Umiejętność posługiwania się językami jest konieczna. Zanim zaczniesz słuchać podcastów nagrań, pozwól, że jeszcze raz przytoczę, ale tym razem Federico Fellini’ego, który powiedział: „Inny język to inna wizja życia” – cóż… moi drodzy słuchacze podcastów… to dodać nic ująć.

Tak czy inaczej, naszym wspólnym językiem, który nas łączy, jest wciąż angielski i dlatego my, moi drodzy międzynarodowi koledzy-coachowie, musimy m.in. udoskonalić go poprzez taki podcast jak ten i tym samym oczywiście w sposób ciągły doskonalić nasze umiejętności w zakresie umiejętności stosowania właściwego języka angielskiego, takie jak: słuchanie, mówienie, zadawanie odpowiednich pytań, parafrazowanie itp. Pamiętajcie: a to wszystko po to, aby znacznie lepiej rozumieć, komunikować się i potrafić wyjaśniać Klientom każdą niejaność a nade wszystko zyskać zaufanie.

Jednocześnie powinniśmy w równym stopniu dokonać rewizji naszych umiejętności coachingowych i umiejętności językowych i potraktować te podcasty jako sposób na uczenie się przez całe życie, niezależnie od tego, czy jest to edukacja formalna, czy nieformalna. Jak wspomniałem wyżej, dla wszystkich moich Gości Coachów coaching jest ich pasją, dlatego bez wątpienia możemy im zaufać: nauczyć się czegoś nowego o sobie, poznać potęgę i potencjał, które w sobie macie i osiągnąć z pasją wyznaczone cele tj. sukces. Pamiętaj: „Nigdy nie jesteś za stary, aby wyznaczać sobie kolejny cel lub śnić sobie nowe marzenie” powiedział brytyjski pisarz – Clive Lewis i ….pozwólcie mi, że nieco tu poprom uję ich usługi coachingowe ….wyznacz z nami sobie cel życiowy, biznesowy i spełnij swoje marzenie z naszymi międzynarodowymi i wielojęzycznymi coachami. Nie bój się z nami rozmawiać- w każdym języku!

Oto lista poruszanych zagadnień coachingowych, które omawiam po angielsku z moimi międzynarodowymi gośćmi Coachami:

1) work-life balance coaching

2) relationship coaching

3) coaching /coachee needs analysis

4) personal growth coaching

5) values in coaching

6) well-being coaching

7) executive coaching

8) business coaching

9) accountability in coaching

10) goals setting

11) contract in coaching, rules for coaching process

12) depersonalization in coaching

13) employee empowerment coaching for managers

14) input versus output in coaching session/process

Episode #15 Spirituality coaching

Episode #16 Christian/Religion coaching

Episode #17 Hypothetical questions: why; what for ….in Coaching

Episode #18 Limiting beliefs

Personal Development Coach from GreeceStefi Daskalopoulou speaks

on limiting beliefs

“Stefi is a personal development coach who helps people overcome their blocks and patterns that have been formed in their subconscious minds so that they experience transformation, growth and a greater connection with themselves and others.”

listen here beneath

19) mental cluster in coaching

20) transformational coaching

21) consciousness

22) visualisation

Sesje coachingu dla klientów

prowadzone w języku angielskim przez Coachów Native-Speakerów non-Native Speakerów i Polaków.

test


Life Coach Adv eng on Biteable.

Go to podcasts

Select your currency
PLN Złoty polski