Angielski specjalistyczny – warsztaty

Angielski specjalistyczny – warsztaty

Set up your customized coaching plan

warsztaty online : CONTRACT DRAFTING 25-25 września 2021

Warsztaty i szkolenia językowe są nastawione na konwersację i praktyczne aspekty znajomości języka branżowego. Oferowane specjalistyczne warsztaty językowe kierowane są do grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoje zawodowe kompetencje komunikacyjne w danym fachu oraz znajomość praktycznej a jednocześnie profesjonalnej terminologii w języku angielskim oraz jej wykorzystanie na co dzień w pracy.

Ponadto osoby te, kandydaci winni posiadać znajomość ogólnego języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 i czuć potrzebę udoskonalenia języka zawodowego angielskiego do poziomu C1.

Z takim przygotowaniem i nastawieniem zapewniamy sukces językowy i zadowolenie, podniesienie samooceny co przekłada się na pewność siebie, więcej kontaktów biznesowych oraz dużo lepsze pierwsze wrażenie.

Oferujemy także zajęcia grupowe i indywidualne od poziomu A2 lecz, aby osiągnąć cel / cele wskazane przez Słuchacza: egzamin językowy lub awans zawodowy, wymagają one:

 • więcej czasu (częstsze zajęcia lub dłuższy okres nauki)
 • więcej zaangażowania po stronie słuchacza
 • współpracy na polu językowym z lektorem: prace domowe, nauka słownictwa, ćwiczenie lub uzupełnienie deficytów gramatycznych
 • my także stawiamy na poprawność wymowy i akcent praktykowane z lektorem a zajęciach co do leksyki zawodowej jak i w General English
 • oraz realny język mówiony a nie tylko podręcznikowy, tzn: idiomy, powiedzenia, kolokwializmy, frazy, wyrażenia i zwroty idiomatyczne

Mamy dwie opcje warsztatów języka angielskiego:

 • zajęcia w trakcie tygodnia – dni powszednie od poniedziałku do piątku
 • zajęcia intensywne weekendowe wyjazdowe, lokalne i on-line
Poniżej zobacz darmową próbkę treści naszych warsztatów:

Poniżej zobacz darmową próbkę treści naszych warsztatów:

Listen, read and practice the dialogue 1:

 • May I speak to the manager, please?
 • I’m afraid the manager is on the other line at the moment.
 • So, could you please tell him to give me a ring when he is through.   

Listen, read and practice the dialogue 2:

 • Hello, this is George speaking. I’m returning your call?
 • Hang up please. All telephones here are bugged.

Listen, read and practice the dialogue 3:

 • Hang on, please, the number is busy!
 • Engaged again? Someone have have left the phone off the hook!
 • So, can you hear me now? We’ve been cut off for a moment.

UWAGA: Poziom wymagany na nasze warsztaty to min. B 1 ; mogą one być poprzedzone indywidualnymi zajęciami wyrównawczymi z gramatyki dla 1 osoby lub grupowe, dlatego też nasze warsztaty i każde zajęcia mają także holistyczny charakter, unikalny na rynku szkoleń i kursów językowych.

Efekty kształcenia na warsztatach będą następujące:
– poszerzenie posiadanej teoretycznej wiedzy językowej z General English
– doskonalenie jej pod względem leksykalnym: Professional Vocabulary
– duża poprawa języka mówionego jak i pisanego : Written & Spoken Eng
– wzmocnienie posiadanych umiejętności zawodowych pozwalających na sprawną i efektywną komunikację w języku angielskim w swoim środowisku pracy: Effective Vocational Communication
– wzrost kompetencji językowych oraz znaczne podniesienie Twojej konkurencyjności na rynku pracy: Competitive Advantage over other

Proces kształcenia realizowany jest w formie wykładowo-ćwiczeniowej, której celem jest przypomnienie lub nauczenie nowego zakresy materiału a następnie w dużej części w formie warsztatowej: praktyczne za-stosowanie. Podczas realizacji programu ćwiczone są wszystkie cztery sprawności językowe – skills : reading, writing, listening and speaking.

Na zajęciach korzystamy z autorskich materiałów dydaktycznych ale realnych dokumentów i materiałów praktycznych, przygotowanych przez wykładowcę. Ewentualny podręcznik uzupełniany jest materiałami w postaci przykładowych testów egzaminacyjnych w danej dziedzinie. Aby ułatwić uczestnictwo szeroko korzystamy z materiałów ogólnie dostępnych na rynku językowym podręczników, książek, czasopism i Internetu.

nie chcesz kupować całego kursu na rynku

chcesz konkretnie wskazówki pod egzamin GE lub branżowy

chcesz ćwiczyć wymowę i płynność wypowiedzi 

chcesz mieć indywidualne zajęcia z lektorem polskim i Native’m

chcesz nauczyć się niepodręcznikowego angielskiego branżowego

to oferta dla Ciebie – tylko u Nas ….zadzwoń napisz zapytaj:

UWAGA : cena już od 20 zł za każde 60 minut nauki przy 2-ch kursach w tym jeden za darmo do wyboru 

Oferta warsztatów obejmuje następujące tematyki z podejściem do nauki treści praktycznych w każdej z nich:

– Efektywna Komunikacja po angielsku: pisemna i werbalna

Aktywna Sprzedaż dla Telemarketera
– Język typowy dla Call Center oraz Shared Service Center

after practicing with us ……. everyone will understand you correctly

Negocjacje i Arbitraż w Prawie i świecie Biznesu

Zobacz darmową próbkę treści naszych zajęć z Negocjacji:

Listen, read and practice the dialogue 1:

 • I think we are in broad agreement on that and thee’s no need to go into details….
 • In principle, I agree with you, yet we don’t want to be forced into a hasty decision on that. First, i have to go through the small print with my lawyer and check that there’s no kicker in it.
 • I can assure you that we’e playing straight with you. This is an honest contract with no strings attached.

Listen, read and practice the dialogue 2:

 • It’s out of the question. We won’t agree and that’s final.
 • why cant we make any headway in these negotiations? We’ve been going in circles all day. I think we should find some common ground at least ….

Listen, read and practice the dialogue 3:

 • How about you carrying on the next negotiation with the unions?
 • Oh, no, I want to steer clear of the unions for a while. Negotiating with them is not my strong suit. They can always outlast me by staying at the table longer than me. And they are such hard-nosed negotiators.

– Język Prawniczy: Rozprawa na sali sądowej – przebieg

– Język Prawniczy: Procedura Przetargowa Składanie Ofert

– Prawo handlowe Spółek : dla Prawników i praktyków gospodarczych

Academic English dla pracowników akademickich, wykładowców, nauczycieli, trenerów i szkoleniowców

[]

Księgowość i Rachunkowość : dla Finansisty, Księgowego, Analityka

– Język Angielski w Ochronie Środowiska dla inżynierów ochrony środowiska i ekologów

Język Angielski w instytucjach Unii Europejskiej

– Język Angielski w Polityce i Dyplomacji

Nasze warsztaty i każde zajęcia mają także holistyczny charakter, unikalny na rynku szkoleń językowych.

Efekty kształcenia na warsztatach będą następujące:
– poszerzenie posiadanej teoretycznej wiedzy językowej : General English
– doskonalenie jej pod względem leksykalnym: Professional Vocabulary
– duża poprawa języka mówionego jak i pisanego : Written & Spoken Eng
– wzmocnienie posiadanych umiejętności zawodowych pozwalających na sprawną i efektywną komunikację w języku angielskim w swoim środowisku pracy: Effective Vocational Communication
– wzrost kompetencji językowych oraz znaczne podniesienie Twojej konkurencyjności na rynku pracy: Competitive Advantage over others

Proces kształcenia realizowany jest w formie wykładowo-ćwiczeniowej, której celem jest przypomnienie lub nauczenie nowego zakresy materiału a następnie w dużej części w formie warsztatowej: praktyczne za-stosowanie. Podczas realizacji programu ćwiczone są wszystkie cztery sprawności językowe – skills : reading, writing, listening and speaking.

Na zajęciach korzystamy z autorskich materiałów dydaktycznych ale realnych dokumentów i materiałów praktycznych, przygotowanych przez wykładowcę. Ewentualny podręcznik uzupełniany jest materiałami w postaci przykładowych testów egzaminacyjnych w danej dziedzinie. Aby ułatwić uczestnictwo szeroko korzystamy z materiałów ogólnie dostępnych na rynku językowym podręczników, książek, czasopism i Internetu.

Szkolenie warsztatowe przeznaczone jest dla osób, które na co dzień pracują w świcie dyplomacji, polityki, PR, są rzecznikami prasowymi i praktycznie chcą rozumieć i używać języka dyplomacji cywilnej i / lub wojskowej oraz znają język angielski na poziomie min. B1, oraz mają podstawy historii, geopolityki oraz ekonomii i gospodarki europejskiej jak i światowej, a mianowicie:

 • studentów i absolwentów: prawa, administracji, europeistyki, stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa narodowego, ekonomii itp.
 • osób wykonujących czynnie zawody prawnicze: sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, aplikantów, pracowników firm doradczych, urzędów i kancelarii prawnych
 • każdego kto chciałby podnieść swoje kompetencje językowe ww zakresie.

Program zajmuje się problematyką społeczno-polityczną, ćwicząc wszystkie sprawności językowe: pisanie, czytanie, wymowa i akcent, mówienie i prezentacja, argumentacja i rozumienie ze słuchu. Każdy uczestnik nie tylko nauczy się nowych słów, zwrotów, konstrukcji, ale także podtrzyma swoje dotychczasowe osiągnięcia językowe.

Celem kuru jest zaznajomienie słuchaczy z zasadami użycia języka angielskiego w dyplomacji, stosownych zwrotów, wyrażeń, językowego savoir-vivre. Treściami nauczanymi jest język angielski używany w polityce, telewizji, Internecie, negocjacjach oraz biurze oraz zapoznanie ze słownictwem politycznym, prasowym, społecznym.

Unikalnym elementem dodatkowym kursu jest zaznajomienie słuchaczy z przykładową agendą wizyt zagranicznych i oprawy językowej tychże wizyt a także umożliwienie podtrzymania kontaktu żywym językiem angielskim i można go potraktować jako przygotowanie do egzaminu np.: w MSZ.

Warsztaty podzielone są na bloki tematyczne, tak aby uczestnik mógł:

 • wzbogacić swoje słownictwo prasowe,
 • wzbogacić słownictwo związane ze sprawami międzynarodowymi,
 • poprawić swoje zdolności konwersacyjne,
 • zwiększyć śmiałość w wypowiadaniu się na bieżące tematy,
 • nauczyć się analizować anglojęzyczną prasę,
 • poznać zasady sporządzania korespondencji oficjalnej w języku angielskim,
 • dowiedzieć się jak wygląda egzamin resortowy i jak do niego podejść

Jednocześnie nacisk położony będzie na przydatne słownictwo w praktyce politologa. Podręcznikiem kursu „English for Business and Politics” jest uzupełniany dodatkowymi materiałami ze świata mediów, które świetnie dopełniają zakres książki.

https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=hv462e6d33d48c14

Set up your customized coaching plan

Fast sign up!