CEFR – poziomy i stopnie znajomości języka obcego wg skali Rady Europy

CEFR – poziomy i stopnie znajomości języka obcego wg skali Rady Europy

Set up your customized coaching plan

Oto szczegółowy opis każdego poziomu, który w wersji English znajdziesz pod tym linkiem.

Wiele osób używa określeń: początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany. Niestety, czasem jest to zbyt mało dokładne i niejasne, szczególnie gdy potrzebujesz podać swój poziom angielskiego w CV lub resume.

Ogromnym błędem jest pochwalenie się w CV znajomością języka obcego, którego się w zasadzie… nie zna. Nie ma znaczenia, czy kiedyś dany język znaliśmy, ale nasza wiedza z biegiem lat uleciała – nauka języka nie jest dana raz na całe życie, swoje umiejętności trzeba szlifować regularnie. W końcu pracodawcy nie będzie interesowało, czy kiedyś biegle posługiwałeś/aś się angielskim, ale czy dasz sobie radę np. w kontaktach z anglojęzycznym klientem! Jeśli dany język obcy jest kluczowy na konkretnym stanowisku, wtedy często pierwszym etapem weryfikacji poziomu języka jest rozmowa telefoniczna. Jeśli firma nie przewiduje takiego etapu, poziom języka zostanie na pewno sprawdzony podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Inaczej ma się sytuacja, jeśli język obcy jest jedynie „mile widziany” – wtedy rekruter może rozpocząć z nami rozmowę w tym języku, ale wcale nie musi.

Aplikując na zagraniczną uczelnię lub do międzynarodowej korporacji jest to istotne. Tu podamy, jak precyzyjnie określić stopnie znajomości języka angielskiego i co wspólnego ma z tym skala CEFR, a także jak podnieść kolejne poziomy nauki języka i jakimi zaświadczyć to certyfikatami.

Sposobem, aby sprawdzić stopień opanowania języka jest wykonanie testu z danego języka. W obecnych czasach jest to łatwe ponieważ można posłużyć się przygotowanymi przez nas i dostępnymi tu testami online.

Następnie możesz też sprawdzić poniżej, jak Rada Europy określa poszczególne poziomy i posłużyć się tymi wytycznymi do podania poziomu znajomości języka w CV, korzystając ze skali CEFR. Skala CEFR, z ang. Common European Framework of Reference for Languages to najczęściej używany system do oceniania poziomu znajomości języka angielskiego (i innych języków nowożytnych). CEFR to skodyfikowany opis kompetencji, które powinieneś opanować na poziomach wyszczególnionych w ramach tego systemu, a właściwie skali literowo-cyfrowej.

Wprowadzona przez Radę Europy skala, składa się z sześciu stopni: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (ułożonych od najniższego do najwyższego). Oznaczenia CERF są powszechnie stosowane w europejskich szkołach, uczelniach, wydawnictwach, miejscach pracy oraz instytucjach wydających certyfikaty językowe. Radę Europy skala jest to uniwersalna, na jej podstawie zostaniemy sklasyfikowani w całej Europie na jednym poziomie. Poniżej wyjaśniamy, czym charakteryzuje się znajomość języka na poszczególnych stopniach. System Opisu Kształcenia Językowego wyróżnia: 

1. poziom podstawowy (A1, A2)

2. poziom samodzielności (B1, B2)

3. poziom biegłości (C1, C2).

A1 poziom podstawowy

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2 poziom podstawowy

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: b. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1 – intermediate, średnio zaawansowany B1 – intermediate

Taka osoba nie ma problemu ze zrozumieniem głównych wątków wypowiedzi, jeśli dotyczą spraw i zdarzeń, które jej dotyczą i są dla niej typowe. Chodzi o tematykę związaną m.in. ze szkołą, pracą, zakupami czy spędzaniem czasu wolnego. Porozumie się z osobami, które mówią w tym języku, jeżeli będzie miała jakiś problem komunikacyjny. Pisze oraz opowiada o tym, co ją interesuje lub jej dotyczy – sytuacje z jej życia, marzenia, plany, doświadczenie itd. Potrafi uzasadnić swoje poglądy.

B2 – upper/post-intermediate, wyższy średnio zaawansowany

Taka osoba nie ma problemu ze zrozumieniem głównych wątków wypowiedzi dotyczących nie tylko spraw i zdarzeń, które jej dotyczą, lecz także sytuacji abstrakcyjnych. Zna wyrażenia branżowe dotyczące swojej profesji. Jest w stanie przeprowadzić płynną rozmowę z osobą, której ojczystym językiem jest ten, którym właśnie się posługuje. Tworzy wypowiedzi ustne i pisemne, które są rozbudowane, szczegółowe, zrozumiałe dla odbiorcy. Potrafi przedstawić swoje stanowisko i je uzasadnić. 

C1 – advanced, zaawansowany

Taka osoba rozumie trudne, dłuższe teksty, metafory, niebezpośrednie znaczenie. Mówi płynnie, jej wypowiedzi są spontaniczne, raczej nie ma problemu ze znajdowaniem odpowiednich słów. Rozmawia swobodnie nie tylko ze znajomymi, lecz także w pracy, szkole czy w innych społecznych sytuacjach. Buduje dobre, jasne, szczegółowe wypowiedzi i teksty, używa łączników i wskaźników zespolenia tekstu.

C2 – niemalże native-speaker level profesjonalny

Taka osoba z łatwością porozumiewa się z innymi, rozumie właściwie wszystko, co czyta czy słyszy, potrafi również te przekazy streścić. Jej wypowiedzi (zarówno ustne, jak i pisemne) są precyzyjne. Mówi płynnie i spontanicznie. Tworzy złożone wypowiedzi, w których potrafi różnicować odcienie znaczeniowe.

Zobacz więcej: https://poradnikpracownika.pl/-poziomy-znajomosci-jezyka-angielskiego-w-cv

Set up your customized coaching plan

Fast sign up!

Select your currency
PLN Złoty polski