Warsztaty Językowo-Coachingowe

Warsztaty Językowo-Coachingowe

Set up your customized coaching plan

Warsztaty języka angielskiego specjalistycznego

dla Coachów, Mentorów, Tutorów

najbliższe Warsztaty pokazowe w dniu 15.02.2023

 

dzień: poniedziałek

godz. 19;30

4 edycja

Warsztaty języka angielskiego specjalistycznego związane z obszarem komunikacji w Coachingu prowadzimy na poziomach B1, B2 i C1.

test znajduje się obok > 

Warsztaty mają na celu przekazanie słuchaczom kompetencji językowych umożliwiających swobodną komunikację w sytuacjach zawodowych Coacha, Psychologa, Mentora, Tutora, Psychoanalityka, Nauczyciela, Mówcy płynne i spontaniczne wyrażanie swoich myśli, aktywne i trafne słuchanie oraz zadawanie pytań (ukrytych) poprawnych gramatycznie i leksykalnie a także umiejętności dopasowania rejestru języka do okoliczności, do sesji coachingowej oraz w celu wykorzystania narzędzi Coachingu w mowie i piśmie.

Założenia kursu językowego:

Założeniem jest, że po ukończeniu tego kursu słuchacz będzie sprawnie poruszał się w świecie frazeologii zawodowej Coacha po angielsku. Będzie potrafił opisać i sprecyzować uwagi, zdefiniować problemy w tym badanym obszarze i zakomunikować to wszystko Coachee.

Przede wszystkim w profesjonalny sposób poprowadzi rozmowy o różnych zagadnieniach w różnych rodzajach Coachingu. Nie tylko przeczyta, przeanalizuje anglojęzyczne teksty i artykuły lecz także zinterpretuje wyniki obserwacji badań, będzie umiał je zrozumiale przedstawiać.

Poznana terminologia pozwoli na samodzielne poszerzanie wiedzy zawodowej w oparciu o anglojęzyczne inne źródła wiedzy.

Kurs kierujemy do Coachów, absolwentów psychologii, pracowników naukowych, badaczy, psychoterapeutów, osób zarówno związanych zawodowo z każdym obszarem psychologii, jak i wszystkich tych, którzy są zainteresowani komunikacją praktyczną i terminologią z dziedziny Coachingu i pokrewnych.

 

 

moduł trwa ok. 1,5 miesiąca

 

Koszt 1 modułu:

Koszt 1 wybranego modułu tj. 12 lekcji* – 540,-zł/br do 31 stycznia 2023 – grupa 4 osób

Koszt 1 wybranego modułu tj. 12 lekcji – 420,-zł/br do 31 stycznia 2023 – grupa 6 osób

Częstotliwość zajęć ONLINE:

 

1 x w tygodniu po 60 lub 75 lub 90 min*                                godziny poranne, wieczorne

1 x w weekend po 90 lub 120 min                                           godziny poranne

 

 

wszystkie moduły w zależności od częstotliwości od 6 do 12 m-cy  

Koszt cyklu 6 modułów:

*1 lekcja to 45min

Zarys tematyczny i program szczegółowy warsztatów:

 zajęcia dla zespołów (np. jednego pracodawcy) min. 4 osoby – cena i oferta zindywidualizowana

zajęcia mogą odbywać się jako blended-learning łączącej formę zajęć stacjonarnie i online

zapytania indywidualne i kontakt: coaching@cttb.education

https://designrr.page/?id=201178&token=2207229187&type=FP&h=2820&fbclid=IwAR2LIpfbqIT9aMpPHpmqtGSLWk7tC9bLkmKL2za1p3zew_tojQ8zXGJs_T0

Formy opłaty za warsztaty:

Kartą płatnicza debetową – płatność online: w funtach brytyjskich, euro lub w polskim złotych

W chwili opłaty, po wypełnieniu formularza, otrzymują Państwo na email paragon lub fakturę w PDF.

https://buy.stripe.com/14k8yy8Zs03w6cweUV

Set up your customized coaching plan

Fast sign up!

Select your currency
PLN Złoty polski