English Language Workshop for Coaches

English Language Workshop for Coaches

Set up your customized coaching plan

Warsztaty języka angielskiego specjalistycznego dla Coachów, Mentorów, Tutorów

najbliższe Warsztaty zaczynamy w dniu 31.01.22

poniedziałek

godz 19;30

4 edycja

Warsztaty języka angielskiego specjalistycznego związane z obszarem komunikacji w Coachingu prowadzimy na poziomach B1, B2 i C1.

test znajduje się obok > 

Warsztaty mają na celu przekazanie słuchaczom kompetencji językowych umożliwiających swobodną komunikację w sytuacjach zawodowych Coacha, Psychologa, Mentora, Tutora, Psychoanalityka, Nauczyciela, Mówcy płynne i spontaniczne wyrażanie swoich myśli, aktywne i trafne słuchanie oraz zadawanie pytań (ukrytych) poprawnych gramatycznie i leksykalnie a także umiejętności dopasowania rejestru języka do okoliczności, do sesji coachingowej oraz w celu wykorzystania narzędzi Coachingu w mowie i piśmie.

Założenia kursu językowego

Założeniem jest, że po ukończeniu tego kursu słuchacz będzie sprawnie poruszał się w świecie frazeologii zawodowej Coacha po angielsku. Będzie potrafił opisać i sprecyzować uwagi, zdefiniować problemy w tym badanym obszarze i zakomunikować to wszystko Coachee.

Przede wszystkim w profesjonalny sposób poprowadzi rozmowy o różnych zagadnieniach w różnych rodzajach Coachingu. Nie tylko przeczyta, przeanalizuje anglojęzyczne teksty i artykuły lecz także zinterpretuje wyniki obserwacji badań, będzie umiał je zrozumiale przedstawiać.

Poznana terminologia pozwoli na samodzielne poszerzanie wiedzy zawodowej w oparciu o anglojęzyczne inne źródła wiedzy.

Kurs kierujemy do Coachów, absolwentów psychologii, pracowników naukowych, badaczy, psychoterapeutów, osób zarówno związanych zawodowo z każdym obszarem psychologii, jak i wszystkich tych, którzy są zainteresowani komunikacją praktyczną i terminologią z dziedziny Coachingu i pokrewnych.

moduł trwa ok. 1,5 miesiąca

Koszt 1 modułu:

Koszt 1 wybranego modułu tj. 12 lekcji – 540,-zł/br do 31 stycznia 2022 – grupa 4 osób

Koszt 1 wybranego modułu tj. 12 lekcji – 420,-zł/br do 31 stycznia 2022 – grupa 6 osób

Częstotliwość zajęć (ONLINE):

1 x w tygodniu po 60 lub 75 lub 90min                                godziny poranne, wieczorne

1 x w weekend po 90 lub 120 min                                          godziny poranne

 

wszystkie moduły w zależności od częstotliwości od 6 do 12 m-cy  

Koszt cyklu 6 modułów:

Koszt cyklu 6 modułów tj. 72 lekcje – 2,520,-zł/br do 31 stycznia 2022 – grupa 4 osób

Koszt cyklu 6 modułów tj. 72 lekcje – 1,800,-zł/br do 31 stycznia 2022 – grupa 6 osób

po wypełnieniu testu wiedzy z angielskiego 5% rabatu na całość 6 cykli – płatność jednorazowa

Częstotliwość zajęć (ONLINE):

1 x w tygodniu po 60 lub 75 lub 90min                                godziny poranne, wieczorne

1 x w weekend po 90 lub 120 min                                          godziny poranne

 

  zajęcia dla zespołów (np. jednego pracodawcy) min. 4 osoby – cena i oferta zindywidualizowana

zajęcia mogą odbywać się jako blended-learning łączącej formę zajęć stacjonarnie i online

zapytanie indywidualne i kontakt: coaching@cttb.education

 

Kurs kierujemy do Coachów, absolwentów psychologii, pracowników naukowych, badaczy, psychoterapeutów, osób zarówno związanych zawodowo z każdym obszarem psychologii, jak i wszystkich tych, którzy są zainteresowani terminologią z tej dziedziny Coachingu i pokrewnych.

 

Zarys tematyczny i program szczegółowy warsztatów:

 

Treści nauczane podczas warsztatów – opis

W trakcie kursu nauczysz się wypowiadać na różne tematy związane z psychologią oraz pracować z tekstami dotyczącymi zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych idei z tego obszaru. Będziesz prowadził rozmowy na skomplikowane tematy psychologiczne i poznasz słownictwo, które pozwoli Ci na poruszanie szeregu zagadnień z dziedziny psychologii na wielu poziomach.

Zakres leksykalny, także dopasowany do wymagań konkretnej grupy, dotyczy przede wszystkim: charakteru i osobowości, emocji i motywacji, procesów poznawczych, podstaw biologicznych, psychologii a psychiatrii, zdrowia psychicznego, chorób i zaburzeń psychicznych, nowoczesnych trendów i narzędzi w Coachingu, radzenia sobie z samym sobą chorób, higieny psychicznej, sesji, spotkań, badań i interpretacji obserwacji.

Zakres gramatyczny kursu jest podzielony na dwa poziomy: B2/C1 oraz C1/C2 oraz jest dopasowany do praktycznych potrzeb i specyfiki grupy. Podstawę stanowią czasy gramatyczne (Past Perfect Continuous, Future Perfect & Past Perfect Continuous, Future in the Past), idiomy, czasowniki frazowe, pytania, następstwo czasów, mowa zależna, tryby warunkowe, przyimki, stopniowanie przymiotników.

OPIS WYNIKÓW POPRZEDNICH EDYCJI WARSZTATÓW – TU, w tym: praktyczne narzędzia, materiały i wnioski dla potencjalnych uczestników warsztatów.

Zajęcia prowadzi:

mgr Lingwistyki – specjalizacja język angielski i jednocześnie certyfikowany Coach p. Agnieszka Podgórska-Szeniewicz

Formy opłaty za warsztaty:

karta płatnicza lub przelew bankowy:

na rachunek COACHING TEACHING AND TRANSLATIONS FOR BUSINESS

Beneficiary Bank: mBank S.A

Rachunek w funtach GBP: PL 61 1140 1108 0000 3929 5400 1002

Rachunek w polskich złoty PLN: PL 88 1140 1108 0000 3929 5400 1001

wpis na przelewie : Coaching English Workshop imię i nazwisko

poprzednie edycje (poniżej):

Set up your customized coaching plan

Fast sign up!