Nauka języka a jego Coaching

Nauka języka a jego Coaching

Set up your customized coaching plan

Coaching w nauce języka

Co to jest coaching?

Coaching jest prostą i efektywną metodą rozwoju osobistego, gdzie Klient i Coach tworzą porozumienie, którego celem jest rozwój osobisty, rozwój zawodowy, poprawienie efektywności działania, podniesienie kompetencji Klienta, poszerzenie jego świadomości, przejęcie odpowiedzialności przez Klienta za życie jakie tworzy. Jest to współpraca pomiędzy Coachem, a Klientem indywidualnym lub firmą, organizacją, aby osiągnąć rezultaty jakich pragnie Klient w biznesie jak i życiu osobistym – realizując wyznaczone cele.

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu – tak opisuje ten proces Wikipedia.

Osoba, która korzysta z usług coacha określana jest mianem coachee (klientem). Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują lepsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

 • jest dobrowolny
 • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
 • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
 • jest zbudowany na bazie pytań
 • pobudza do myślenia
 • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
 • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
 • skupia się na osiąganiu celów.

Istotą szkolenia jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania. Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Różnice, zalety i cechy każdego sposobu nauki są omówione w artykule.

Szkolenie, kurs czy warsztat?!” – artykuł w Blogu

Podstawowe informacje o coachingu:

 • jak to się stało, że powstał i skąd pochodzi,
 • czymże on tak naprawdę jest,
 • jego rodzaje, ile czasu może trwać,
 • kim jest trener coach,
 • najczęściej używane sformułowania i terminologia dot. coachingu.

Skąd pochodzi coaching

Moda na coaching przyszła ze Stanów Zjednoczonych, zaczęło się od tego, że coach (w dosłownym tłumaczeniu z ang. trener) motywował drużynę sportować, by osiągnęła wyznaczony cel i zwycięstwo w meczu lub rywalizacji sportowej. Stąd nazwa coach przeniosła się na inne sfery życia na początku lat dziewięćdziesiątych. Sportowiec lub muzyk, na przykład, zatrudnia coacha lub nauczyciela, by odnieść sukces.

Kim jest coach?

Coach jako zawód w znaczeniu rozwoju osobistego i zawodowego motywuje i inspiruje Ciebie, abyś osiągnął te cele, które sobie wyznaczyłeś lub pomaga Tobie wyznaczyć cele i wypracowuje z Tobą narzędzia pomocne na drodze ich realizacji. Jest jak profesjonalny partner, który pomaga Ci zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele i zachęcić Ciebie do podjęcia działań oraz uaktywnić Twój pełen potencjał, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Coach doprowadza Ciebie do znalezienia własnych rozwiązań w procesie zmian na drodze rozwoju osobistego i zawodowego, towarzysząc Tobie w tej drodze.

Najczęściej używane sformułowania w coachingu

 • Coachowany czyli osoba, która podlega procesowi coachingu prowadzonego przez coacha.
 • Relacja coachingowa – profesjonalna relacja tworzona pomiędzy coachem, a osoba coachowaną.
 • Proces coachingu – okres trwania relacji coachingowej.
 • Life lub personal coaching – proces coachingu dotyczący życia osobistego osoby coachowanej (Klienta)
 • Business coaching (coaching biznesowy) – proces coachingu dotyczący biznesu osoby coachowanej lub firmy Klienta.
 • Career coaching (coaching kariery) – proces coachingu skoncentrowany głównie na rozwoju kariery, życiu zawodowym i pracy Klienta, zmiany pracy, zmiany kariery lub awansu.
 • Cele coachingu – grupa celów lub cel wyznaczany na początku coachingu z Klientem.

Ile czasu trwa coaching?

Coaching trwa od 3 do 6 miesięcy, czasem może trwać nawet dłużej, zależy to od indywidualnych potrzeb osoby coachowanej i ilości celów krótko i długoterminowych, nad którymi pracujesz.

Ludzie odnoszący sukcesy zazwyczaj mają w ciągu swojego życia kilku coachów i mentorów w stałym kontakcie.

Rodzaje coachingu:

 • Coaching grupowy, zespołowy,
 • Coaching indywidualny: osobisty (life), biznesowy (business), kariery (career), menedżerski (executive) i inne …

Czym NIE jest coaching! Czym różni się od innych profesji?

 • Coaching NIE jest trapią, gdyż coach zajmuje się sytuacją aktualną i przyszłością, a nie przeszłością klienta, leczeniem bólu, dysfunkcji jak klasyczna terapia.
 • Nie jest konsultingiem ani doradztwem, coach sensu stricte nie daje rad i nie jest ekspertem w branży klienta, to konsultant diagnozuje problem, zaleca rozwiązania i czasem wprowadza rozwiązania.
 • Nie równa się mentoring, gdyż mentor dzieli się wcześniej wypracowanymi narzędziami na bazie własnych doświadczeń, czego nie robi coach. W coachingu narzędzia powstają przy udziale klienta w trakcie sesji coachingu.
 • Nie jest treningiem, który zakładałby z góry ustalony program szkolenia. W trakcie coachingu coach podąża za klientem bez wcześniejszego scenariusza, planu … W procesie coachingu plan powstaje wspólnie z klientem.
 • Mentor – Coach dodatkowo dzieli się z Tobą wcześniej wypracowanymi narzędziami na bazie własnych doświadczeń w drodze do sukcesu!

Rola coacha a rola trenera:

Trenerem nazywa się osobę prowadzącą szkolenie, którego rola jest głównie transfer wiedzy oraz doskonalenie odpowiednich umiejętności i zachowania uczestników szkolenia np. negocjacji, rozmowy sprzedażowej, organizacji czasu pracy, asertywności itd.

Zawód trenera nie jest jednoznaczny z zawodem coacha, gdyż inna jest rola coacha i trenera.

Rola coacha jest głównie odkrycie wiedzy w Kliencie, jego własnych rozwiązań, jego potencjału oraz motywacja w kierunku zmian i realizacji celów.

Faktem jest, że bardzo często łączy się coaching z innymi formami wsparcia Klienta, lecz wskazane jest uzgodnienie tego na samym początku w porozumieniu z osobą coachowana (Klientem).

W mojej pracy z sukcesem łączę czasami role mentora z rolą coacha.

Set up your customized coaching plan

Fast sign up!

Select your currency
PLN Złoty polski