O nas

O nas

Nasi wykładowcy są bardzo otwarci na nabywanie doświadczenia i są ponad przeciętnie zaangażowani. Charakteryzuje ich wysoka nadzieja na sukces klienta, a także wysokie poczucie umiejętności korzystania z dobrostanu. Kształtowanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności korzystania z niej oraz kształcenie ustawiczne to cechy, praktyka nie są działaniami wystarczającymi w skutecznym wspieraniu innych ludzi w procesie kształtowania się rozwoju i zmian. Ważna jest uwzględniona cecha, pozytywne przekonanie o ludziach i świecie, a także odpowiednie ich kształtowanie poprzez wiedzę.

Nasi life coachowie i lektorzy językowi polscy i native speakers – patrz wersja angielska

About Us Coaches Explainer (copy) on Biteable.

Wykwalifikowani Coachowie z całego świata. Posiadają potwierdzone i uznawane na całym świecie kwalifikacje Coacha wydane przez ICF. przestrzegają Zasad Kodeksu Etyki tejże instytucji. Mówią językami obcymi i w sposób ustawiczny podnoszą swoje kompetencje w szerokiej gamie coachingu. W naszej organizacji my ich w tym wspieramy, zapewniamy możliwość samorozwoju i dalszej nauki, zdobycie unikalnego doświadczenia na arenie globalnej w doborowym towarzystwie.

Nasi Coachowie mają zapewnioną możliwość on-line wsparcia językowego i dedykowany im kurs języka angielskiego prowadzoną przez doświadczonego lektorów i jednocześnie Coach’ów co gwarantuje wysoki merytoryczny poziom kursu. Zapewniona jest opieka Tutora i wsparcie starszych stażem i rangą Akredytowanych Coachów. Zapewnioną mają superwizję spełniającą wymogi ICF.

Coache językowi i lektorzy: polscy i Native Speakers – patrz wersja angielska

Personel kierowniczy

Dorota Raniszewska – CTTB’s Master Coach, Coach, autor

Od lat jest profesjonalnym Coachem i Mentorem. Obecnie akredytowanym przez EMCC Coachem i Mentorem EMCC – poziom Senior Practitioner. A także akredytowanym Coachem IC (IC – Izba Coaching, czyli Coaching Chamber w Polsce). Jej pasją jest inspirująca, kreatywna praca z ludźmi, którą wspiera ich szczęście, samorealizację i troskę. Pomaga ludziom odkryć i osiągnąć stan, który nazywa „pełną odpowiedzialnością za własne życie”. Jest także pisarką; opublikowała dwie książki, z których jedna została przetłumaczona na angielski i jest dostępna na Amazon.

Jej wartości to autentyczność, pasja i oddanie, harmonia, życzliwość wobec siebie i innych, ekologia. Ma dar integracji orientacji na działania i rozwiązywania problemów z wrażliwością i troską o relacje. Kluczową motywacją jest rozwój i relacje. W spółce CTTB Ltd jest facylitatorem Superwizorem, doradcą metodycznym i Mentorem dla Coachów.

Piotr Jarek – Neurolanguage Coach, lektor, tłumacz, wykładowca, autor

Absolwent AON, UW i UMK, ukończył ekonomię, st. pod. prawa oraz studia dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Jest wieloletnim lektorem, trenerem z przygotowaniem pedagogicznym i ukończoną szkołą dla Trenerów Biznesu. Lektor na kurach: TOLEC, CPE, LCCI English for Business, wykładowca akademicki w kilku szkołach wyższych prywatnych i państwowych w kraju.

Tłumacz języka angielskiego specjalistycznego, biznes i ogólnego, tłumacz ustny i pisemny. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec i trener. Jest Neurolanguage Coach’em (ICF). Jest autorem wielu artykułów społecznych i kilku pozycji beletrystycznych, naukowych jako ich autor lub tłumacz. Niezależny Asesor dla MJWPU i w ramach The Baltic Program. Pracował dla American Embassy i dla  Rezydencji Ambasadora USA w Polsce. Tłumacz konferencyjny, symultaniczny i konsekutywny.

Jest współ- lub autorem wielu sylabusów, programów nauki przedmiotów ekonomicznych i języka angielskiego specjalistycznego dla różnych zawodów. Członek kilku paneli eksperckich w zakresie efektywnej nauki, przedsiębiorczości, ekonomii społecznej i resocjalizacji młodzieży. Wykładowca akademicki ekonomii i angielskiego.

Wielokrotny członek i przewodniczący komisji egzaminacyjnych, oraz metodyk dla szkół językowych prowadzający language assessment kursantów. Tutor, lektor-coach dyrektorów, rektorów, managerów wyższego szczebla i prezesów firm i instytucji państwowych. Specjalista ds. ewaluacji i Koordynator projektów szkoleniowych w tym językowych, z dofinansowaniem ze środków krajowych i zagranicznych. Współzałożyciel stowarzyszenia NGO – Członek Zarządu Skarbnik podmiotu z osobowością prawną.

Wiele lat spędził zagranicą: Niemcy, Francja, Węgry, Zjednoczone Królestwo, Norwegia, Republika Czeska Malta, Grecja. Jego pasją jest projektowanie i pielęgnowanie ogrodów przydomowych, usilnie chce opracować „złotą regułę efektywności szkoleń” w tym bezkresnym językowych biznesie i poprzez badania neurolingwistyczne i coaching dowieść, że język (angielski), jego rejestr i słowo potrafią zmienić człowieka i jego świat.

Personel administracyjny, techniczny i pomocniczy

  • Kodefix; The New Look; Hexit Rely Official
  • red.: Gabriela Woźniak; Alicja Cichańska
  • English and foreign speakers, coaches, teachers
Select your currency
PLN Złoty polski