O nas

O nas

Nasi Coachowie są bardzo otwarci na nabywanie doświadczenia i są nad-przeciętnie sumienni. Charakteryzuje ich wysoka nadzieja na sukces Coachee, a także wysokie poczucie umiejętności korzystania z dobrostanu. Kształtowanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności korzystania z coachów oraz kształcenie ustawiczne to cechy, praktyka nie są działaniami wystarczającymi w skutecznym wspieraniu innych ludzi w procesie kształtowania się rozwoju i zmian. Ważna jest uwzględniona cecha, przekonanie o sobie i świecie, a także odpowiednie ich kształtowanie. W przyszłości warto więc zbadać, jacy są polscy coachowie, czy charakteryzuje ich jakiś specyficzny profil. Zapewne warto uczyć coachów niebędących psychologami teorii cech. Zasadne jest również zbadana efektywność praca coachów w relacjach z klientami w zależności od funkcji osobowościowych.

O Nas pl (copy) on Biteable.

Nasi Coachowiepatrz wersja angielska

About Us Coaches Explainer (copy) on Biteable.

Wykwalifikowani Coachowie z całego świata. Posiadają potwierdzone i uznawane na całym świecie kwalifikacje Coacha wydane przez ICF. przestrzegają Zasad Kodeksu Etyki tejże instytucji. Mówią językami obcymi i w sposób ustawiczny podnoszą swoje kompetencje w szerokiej gamie coachingu. W naszej organizacji my ich w tym wspieramy, zapewniamy możliwość samorozwoju i dalszej nauki, zdobycie unikalnego doświadczenia na arenie globalnej w doborowym towarzystwie.

Nasi Coachowie mają zapewnioną możliwość on-line wsparcia językowego i dedykowany im kurs języka angielskiego prowadzoną przez doświadczonego lektorów i jednocześnie Coach’ów co gwarantuje wysoki merytoryczny poziom kursu. Zapewniona jest opieka Tutora i wsparcie starszych stażem i rangą Akredytowanych Coachów. Zapewnioną mają superwizję spełniającą wymogi ICF.

Coachowie Językowi – patrz wersja angielska

Personel kierowniczy

Dorota Raniszewska – CTTB’s Master Coach

Od lat jest profesjonalnym Coachem i Mentorem. Obecnie akredytowanym przez EMCC Coachem i Mentorem EMCC – poziom Senior Practitioner. A także akredytowanym Coachem IC (IC – Izba Coaching, czyli Coaching Chamber w Polsce). Jej pasją jest inspirująca, kreatywna praca z ludźmi, którą wspiera ich szczęście, samorealizację i troskę. Pomaga ludziom odkryć i osiągnąć stan, który nazywa „pełną odpowiedzialnością za własne życie”. Jest także pisarką; opublikowała dwie książki, z których jedna została przetłumaczona na angielski i jest dostępna na Amazon.

Jej wartości to autentyczność, pasja i oddanie, harmonia, życzliwość wobec siebie i innych, ekologia. Ma dar integracji orientacji na działania i rozwiązywania problemów z wrażliwością i troską o relacje. Kluczową motywacją jest rozwój i relacje. W spółce CTTB Ltd jest facylitatorem Superwizorem, doradcą metodycznym i Mentorem dla Coachów.

https://partners.simply.coach/piotr-kalinowski?_gl=1*1s4dcb7*_gcl_aw*R0NMLjE2NTY4MDE4NzguQ2p3S0NBancyZi1WQmhBc0Vpd0FPNGxOZU9lY3Aycy1VN2FHaFJsTFpzWnJrUkhRS2xYRE10dHpfNUo5UV9mdFRtTzMyQm9iS1gzVDFCb0NubFVRQXZEX0J3RQ..

https://partners.simply.coach/piotr-kalinowski?_gl=1*1s4dcb7*_gcl_aw*R0NMLjE2NTY4MDE4NzguQ2p3S0NBancyZi1WQmhBc0Vpd0FPNGxOZU9lY3Aycy1VN2FHaFJsTFpzWnJrUkhRS2xYRE10dHpfNUo5UV9mdFRtTzMyQm9iS1gzVDFCb0NubFVRQXZEX0J3RQ..

Dyrektor CTTB Ltd.

Absolwent AON, UW i UMK, ukończył ekonomię, prawo oraz studia dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Jest wieloletnim lektorem, trenerem z przygotowaniem pedagogicznym i ukończoną szkołą dla Trenerów Biznesu. Lektor na kurach: TOLEC, CPE, LCCI English for Business, wykładowca akademicki w kilku szkołach wyższych prywatnych i państwowych w kraju.

Tłumacz języka angielskiego ustny i pisemny. Wykładowca
akademicki, szkoleniowiec i trener Jest Neurolanguage Coach’em (ICF). Jest
autorem wielu artykułów społecznych i kilku pozycji beletrystycznych, naukowych jako ich autor lub tłumacz. Niezależny Assesor dla MJWPU i The Baltic Programme. Pracował dla American Embassy i dla  Rezydencji Ambasadora USA w Polsce. Tłumacz konferencyjny, symultaniczny i konsekutywny.

Jest współ- lub autorem wielu sylabusów, programów nauki przedmiotów ekonomicznych i języka angielskiego specjalistycznego dla różnych zawodów. Członek kilku paneli eksperckich w zakresie efektywnej nauki, przedsiębiorczości, ekonomii społecznej i resocjalizacji młodzieży. Wykładowca akademicki ekonomii i angielskiego.

Wielokrotny członek i przewodniczący komisji egzaminacyjnych, oraz metodyk dla szkół językowych prowadzający language assessment kursantów. Tutor, lektor-coach dyrektorów, rektorów, managerów wyższego szczebla i prezesów firm i instytucji państwowych. Specjalista ds.
ewaluacji i Koordynator projektów szkoleniowych w tym językowych, z
dofinansowaniem ze środków krajowych i zagranicznych. Współzałożyciel stowarzyszenia FIE – Członek Zarządu Skarbnik podmiotu z osobowością prawną (NGO).

Wiele lat spędził zagranicą: Niemcy, Francja, Węgry, Zjednoczone Królestwo Norwegia, Malta. Jego pasją jest projektowanie i pielęgnowanie ogrodów przydomowych, usilnie chce opracować „złotą regułę efektywności szkoleń” w tym bezkresnym językowych biznesie.

Personel Administracyjny i pomocniczy

patrz wersja angielska

Select your currency
PLN Złoty polski