Język angielski w prawie Legal English

Język angielski w prawie Legal English

Prawniczy język angielski
Prawniczy język angielski to dziedzina, którą zdecydowanie dobrze jest znać. Nie tylko ze względu na to, że z prawem spotykamy się każdego dnia, ale ze względu na dość charakterystyczne słownictwo. Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką prawną skorzystaj z naszego kursu, dzięki któremu wzbogacisz słownictwo i nauczysz się rozmawiać używając fachowych zwrotów. Kurs nastawiony jest na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem języka angielskiego w środowisku biznesowym. Prowadzimy lekcje online zarówno grupowe, jak i indywidualne. Dopasowujemy grafik do potrzeb naszych kursantów.


Poniżej przedstawiamy kilka zwrotów prawniczych w języku angielskim:

act- akt, ustawa
agreement- umowa
agricultural bank- bak rolny
amendment- poprawka, nowelizacja
assets of the estate of the deceased person- całość spadku po osobie zmarłej
brief- streszczenie sprawy
centralisation- centralizacja
company- firma
complain- zażalenie
contract-kontrakt
copy- kopia
defendant-pozwany
deferred charges, deferred expenditures, prepayments- czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów
estreat- odpis, wyciąg z akt sądowych
fine- grzywna
guilty- winny
hearing- przesłuchanie
innocent- niewinny
judge- sędzia
jury- ława przysięgłych
lease- dzierżawa
natual person- osoba fizyczna
notarial deed- akt notarialny
political party- partia polityczna
pleader- obrońca sądowy
recording clerk- protokolant
sentence- wyrok
swear- przysięgać
trade union- związek zawodowy
witness- świadek

Nasza oferta „Law in English” skierowana jest do pracowników sekcji prawnych i rachunkowości. Kurs obejmuje swym zakresem szerokie spektrum zagadnień prawnych, ekonomiczno-prawnych, ekonomicznych, finansowych oraz z zakresu rachunkowości zarządczej z elementami księgowości.
Oprócz stylu i rejestru oraz stosownej gramatyki typowych dla języka pisanego treściami nauczanymi będzie język prezentacji, komunikacji werbalnej, prowadzenia rozmów, spotkań biznesowych w tym telekonferencji oraz negocjacji. Kurs nastawiony będzie na mocne zaktywizowanie uczestników poprzez doskonalenie umiejętności językowych jak:

effective and active listening,

conversation and argumentation,

writing and listening skills

spelling and tranlations, correct accent and intonation

Kurs „Law in English” adresowany jest w szczególności do osób, których praca wymaga znajomości i posługiwania się na co dzień Legal and Accountancy English na poz. B2-C1, asystentów biur doradczych, prawno-rachunkowych, kancelarii prawnych z zakresu rachunkowości, pozostałych. W przypadku zdiagnozowania poz. A2- B1 program zostanie zmodyfikowany.

Select your currency
PLN Złoty polski