GMAT – Graduate Management Admission Test

GMAT – Graduate Management Admission Test

ENGLISH VERSION

This is an admission test for MBA type schools and for economic faculties of postgraduate studies. The test checks the verbal, mathematical and analytical skills of candidates. The test can be taken five times a week at the Computer Center in Warsaw. Sq. Results sent after four weeks to the applicant and to the institution provided by him. GMAT has no time limits although most schools have recognized it for five years. More on:

www.gmac.com www.mba.com

Cost: 250 USD.

More info on subject TOEFL, GRE, GMAT, SAT on sites: www.ets.org/toefl (TOEFL)

www.ets.org/gre (GRE)

www.gmac.com (GMAT)

www.collegeboard.com (SAT)

Site:

www.fulbright.edu.pl Polsko- Amerykariskiej Komisji Fulbrighta, ul. Nowy Swiat 4, 00-497 Warszawa

tel.:(022)625 69 32 lub 625 69 78

e-mail: ola.augustyniak@fulbright.edu.pl

POLISH VERSION

Jest to test wstępny do szkół typu MBA i na kierunki ekonomiczne studiów podyplomowych. Test sprawdza zdolności werbalne, matematyczne, analityczne kandydatów. Test można zdawać pięć razy w tygodniu w Centrum Komputerowym Warszawie. Wyniki wysyłane są po czterech tygodniach do zdającego i do podanych przez niego placówek. GMAT nie ma ograniczeń czasowych chociaż większość szkół uznaje go przez pięć lat. Wiecej na:

www.gmac.com www.mba.com

koszt egzaminu 250 USD.

Wiecej informacji na temat TOEFL, GRE, GMAT, SAT na stronach w Internecie: www.ets.org/toefl (TOEFL)

www.ets.org/gre (GRE)

www.gmac.com (GMAT)

www.collegeboard.com (SAT)

i na stronie

www.fulbright.edu.pl Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

tel.:(022)625 69 32 lub 625 69 78

e-mail: ola.augustyniak@fulbright.edu.pl

Select your currency
PLN Złoty polski