Egzaminy dla Zawodowców – professional English Exams oraz kursy z ESP

Egzaminy dla Zawodowców – professional English Exams oraz kursy z ESP

po co Certyfikaty językowe tak wogóle?

Jeżeli masz certyfikaty językowe, nie wahaj się ich użyj go, umieść w widocznym miejscu a nawet wyróżnij.

Określ ich nazwę, poziom i rok uzyskania. Pomoże to weryfikatorowi sprawdzić, czy są to świeże certyfikaty, z których umiejętności można wykorzystać na co dzień w pracy, czy niekoniecznie.

Jeżeli certyfikat jest stary, ale masz stale do czynienia z językiem, wyróżnij to, aby podkreślić, że niczego nie zapomniałeś. Gdy wpisujesz certyfikat, który nie zawiera poziomu w skali europejskiej (LINK), dobrze jest dodać opis, na podstawie którego czytający uzyska informacje o stopniu zaawansowania. 

Ponadto nie wszyscy muszą wiedzieć, czym jest certyfikat FCE, certyfikat CAE, LCCI, TOEFLCertyfikaty angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego mają różne nazwy i nie zawsze znajduje się na nich poziom. Więc warto dodać, że jest to np. certyfikat B2 angielskiPoziom B2 angielskiego określa poziom średnio zaawansowanego angielskiego

Niektóre egzaminy językowe potwierdzone certyfikatami mają swoje daty ważności. Przykładowo certyfikaty z języka angielskiego, jak IELTS, czy TOEFL są ważne przez 2 lata, potem nie ma możliwości potwierdzenia ich wydania przez należną instytucję. Dlatego warto podać datę lub opisać je np. w liście motywacyjnym. 

TWÓJ PROFESJONALNY WIZERUNEK

Wdzisiejszych czasach pracodawcy coraz częściej oczekują znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i wyższym

Co wpisujesz w CV w polu język angielski?

Certyfikat znajomości angielskiego oznacza, że w odróżnieniu od innych kandydatów, masz oficjalne, niezależne potwierdzenie swoich umiejętności językowych. Certyfikat językowy LTE w Twoim CV sprawi, że szybciej otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, także znak, że jesteś osobą ambitną, której chciało się zrobić więcej niż wymagane minimum –masz motywację do rozwoju i potwierdza się słuszność decyzji w inwestycjw w siebie!

Egzamin LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 to międzynarodowy certyfikat językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Jest to egzamin dostępny w formie papierowej oraz komputerowej. W formie komputerowej jest to egzamin adaptywny, co oznacza, że podczas jego administracji, pytania egzaminacyjne dopasowują się do poziomu zaawansowania kandydata w trakcie udzielania odpowiedzi na kolejne pytania. Taka formuła egzaminu to przełomowe i innowacyjne osiągniecie w dziedzinie oceny kompetencji językowych poparte badaniami naukowymi.

Egzamin jest przeznaczony dla osób, które chcą certyfikować swoją znajomość języka angielskiego w środowisku pracy, w międzynarodowym biznesie/biurze. Certyfikat LTE jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych potrzebnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Certyfikowane egzaminy ELSA (English Language Skills Assessment)

jest to egzamin General English z elementami biznesu

Certyfikaty ELSA wprowadzone zostały przez Education Development International (EDI) – akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i Kapitułę egzaminacyjną. Egzaminy te można zdawać w dowolnych wybranym przez kandydata terminie oraz w wersji on-line.

Egzamin ELSA jest testem poziomującym z języka angielskiego obejmującym wszystkie podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. Dzięki testowi ELSA łatwo można określić kompetencje językowe kandydata w ramach skali Rady Europy CEF (Common European Framework). Egzamin bada kompetencje językowe kandydata w zróżnicowanym środowisku i sytuacjach, sprawdza zdolność rozumienia i komunikowania się w języku angielskim.

Certyfikowane egzaminy ELSA są uznawane jako potwierdzenie kompetencji językowych przez szkoły językowe i uczelnie, które używają ich również do zakwalifikowania kandydatów na właściwy poziom kursów językowych. Certyfikat ELSA jest doskonałym rozwiązaniem także dla pracodawców chcących określić poziom znajomości języka pracowników na różnych stanowiskach.

Egzamin ELSA obejmuje szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych, począwszy od prostych form do zaawansowanego materiału, dlatego pozwala wykazać się kandydatom o zróżnicowanym poziomie biegłości językowej. Tłem do zadań są sytuacje i środowisko życia codziennego; takie jak miejsce pracy, podróżowanie czy zakupy.

Edexcel Level 2 certificate in ESOL International

Ten egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, niezbędną w pracy, życiu codziennym, sytuacjach akademickich oraz w celu aplikacji na uczelnie wyższe na całym świecie. Zdający powinien umieć rozumieć dosłowne oraz przenośne znaczenie różnorodnych tekstów codziennych, akademickich oraz branżowych, a także wypowiadać się w tych kontekstach swobodnie i precyzyjnie.Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający rozwiązuje 9 zadań powiązanych tematycznie. Na poziomie 4 tematy są zwykle bardziej abstrakcyjne, np. zanieczyszczenia.

LCCI (The London Chamber of Commerce and Industry)

Egzamin Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Certyfikaty dostępne są w ponad 100 Akredytowanych Centrach Egzaminacyjnych w Polsce i są rozpoznawalnym na całym świecie świadectwem kompetencji językowych w dziedzinie biznesu.

Certyfikaty LCCI są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyŜsze za dowód znajomości zawodowego języka angielskiego na całym świecie.

Egzaminy LCCI International Qualifications dzielą się na róźne kategorie:

– Bussiness English, – Bussiness German, – General English, – Teacher Qualifications, – Informatyka i finanse, – Usługi i marketing

i oferowane są na róŜnych poziomach zaawansowania.

ICFE (The International Certificate in Financial English)

Egzamin przygotowany przez Cambridge ESOL i Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), oceniający umiejętność posługiwania się językiem angielskim specjalistów z dziedziny finansów i rachunkowości. Dlatego też egzamin przeznaczony jest głównie dla studentów finansów i rachunkowości oraz profesjonalistów juŜ pracujących w tych dziedzinach. Egzamin ICFE jest przeprowadzany w British Council w Warszawie i Krakowie.

Occupational English Test 

test sprawdza umiejętność komunikacji w języku angielskim osób zatrudnionych w sektorze usług medycznych. Test jest on przeznaczony dla tych, którzy chcą wykonywać swój zawód w środowisku anglojęzycznym. OET – w odróżnieniu od testów ogólnych – sprawdza znajomość języka w codziennych sytuacjach zawodowych. Test powstał przy współpracy Cambridge Assessment English i Australijskiego Box Hill Institute.

Certyfikowane egzaminy University of Greenwich

Istnieje możliwość zdawania egzaminów on-line, Certyfikowanego Centrum Egzaminacyjnego języka angielskiego specjalistycznego. w W ramacch tego sydtrmu prowadzi się egzaminy dla przedstawicieli kilkudziesięciu grup zawodowych.

Certyfikat University of Greenwich mogą zdobyć osoby znające angielski wykorzystywany np. w medycynie, rolnictwie, architekturze, biznesie, inżynierii, a nawet marynarce handlowej, lotnictwie, czy marketingu sportowym.

oto LISTA MIĘDZYNARODOWYCH EGZAMINÓW Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO UKIERUNKOWANEGO ZAWODOWO (VEC)

1. ACCOUNTING (Księgowość/ Rachunkowość)

2. AGRICULTURAL ENGINEERING (Agrotechnika)

3. AGRICULTURE (Rolnictwo)

4. AIR FORCE (Siły powietrzne)

5. ARCHITECTURE (Architektura)

6. ART & DESIGN (Sztuka i projektowanie)

7. BANKING (Bankowość)

8. BEAUTY SALON (Kosmetyka/Fryzjerstwo)

9. BUSINESS ENGLISH (Język angielski w biznesie)

10. CALL CENTERS (Telefoniczna obsługa klienta)

11. CIVIL AVIATION (Lotnictwo cywilne)

12. COMMAND & CONTROL (Wojsko)

13. COMPUTING (Informatyka)

14. CONSTRUCTION I: BUILDINGS (Budownictwo)

15. CONSTRUCTION II: ROADS & HIGHWAYS (Budowa dróg i autostrad)

16. COOKING (Gastronomia/Kucharz)

17. DENTISTRY (Dentystyka)

18. ELECTRONICS (Elektronika)

19. ENGINEERING (Inżynieria)

20. ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Inżynieria środowiska)

21. FINANCE (Finanse)

22. FIREFIGHTER (Pożarnictwo)

23. FISHING & SEAFOOD INDUSTRY (Rybołówstwo)

24. FITNESS TRAINING (Trening fitness)

25. FLIGHT ATTENDANT (Personel pokładowy)

26. FOOD SERVICE INDUSTRIES (Gastronomia)

27. HOTELS & CATERING (Hotelarstwo i catering)

28. INFORMATION TECHNOLOGY (Technologia informacyjna)

29. INSURANCE (Ubezpieczenia)

30. KINDERGARTEN TEACHER (Nauczyciel przedszkolny)

31. LAW (Prawo)

32. LOGISTICS (Logistyka)

33. MANAGEMENT LEVEL I (Zarządzanie: poziom I)

34. MANAGEMENT LEVEL II (Zarządzanie: poziom II)

35. MBA

36. MECHANICAL ENGINEERING (Budowa maszyn)

37. MECHANICS (Mechanika)

38. MEDICAL (Opieka lekarska)

39. MERCHANT NAVY (Marynarka handlowa)

40. NAVY (Marynarka)

41. NURSING (Pielęgniarstwo)

42. PETROLEUM LEVEL I (Sektor naftowy: poziom I)

43. PETROLEUM LEVEL II (Sektor naftowy: poziom II)

44. PHYSICIAN ASSISTANT (Asystent lekarza)

45. PHYSIOTHERAPY (Fizjoterapia)

46. POLICE (Policja)

47. SALES & MARKETING (Sprzedaż i marketing)

48. SECRETARIAL (Obsługa biura/ Usługi sekretarskie)

49. SECURITY PERSONNEL (Personel ochrony)

50. SOFTWARE ENGINEERING (Inżynieria oprogramowania)

51. SPORTS (Sport)

52. TOURISM (Turystyka)

53. WORLD CUP (Puchar Świata)

54. WORLDWIDE SPORTS EVENTS (Światowe imprezy sportowe)

Zdanie egzaminu jest warunkiem otrzymania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego specjalistycznego (English for Specific Purposes, ESP).

Egzamin ten został opracowany i wdrożony w odpowiedzi na nowe potrzeby rynku pracy w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Express Publishing oraz University of Greenwich i jest egzaminem z zakresu języka angielskiego specjalistycznego – Vocational English Certification (VEC).

Kursy dla dorosłych – sprawdź czy u nas są dostępne te kursy i możesz zapisać się odpowiedniej grupy

Naukę angielskiego prowadzimy w grupach, które uwzględniają różny poziom zaawansowania kursantów. Są to grupy ukierunkowane m.in. na:

  • język angielski zawodowy, oferta skierowana jest do przedstawicieli i pracowników określonych zawodów i branż,
  • język angielski od podstaw, na zajęcia mogą zapisać się osoby nieznające w ogóle języka,
  • język angielski średniozaawansowany, propozycja dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje językowe.

Zapraszamy na nasze kursy językowe osoby w różnym wieku, na różnym stopniu zaawansowania. Proponujemy równie lekcje z lektorem: angielski indywidualnie – gwarantujemy realne efekty nauki języka.

Select your currency
PLN Złoty polski