Disclamier i pozostałe regulacje

Disclamier i pozostałe regulacje

Niniejsza strona internetowa zawiera treści dostarczone przez jej właściciela, jego pracowników, a także osoby trzecie i użytkowników, ujmuje także własne doświadczenie moderatora. Poza tym ostatnim elementem, nie mamy kontroli redakcyjnej nad treściami ujętymi na stronach podlinkowanych. Wszelkie opinie, opis zdarzeń, przypadków, inne podane informacje lub treści wyrażane lub udostępnione przez strony trzecie, w tym niezależnych dostawców informacji, są przypisane odpowiednim autorów, a nie Nam. Nie gwarantujemy precyzyjności, kompletności ani przydatności tych informacji dla jakiegokolwiek konkretnego celu. Zgodność z aktualnymi przepisami należy zawsze i za każdym razem, w każdym indywidulanym przypadku sprawdzać i weryfikować u specjalistów danej dziedziny.

Wyłącznie w celach edukacyjnych i informacyjnych

Informacje zawarte na niniejszej stronie lub ujęte na stronach powiązanych za jej pośrednictwem służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym oraz wyłącznie jako narzędzie poglądowe do własnego użytku czytelnika. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie zostały zaprojektowane tak, aby można je było w dowolny sposób wykorzystywać jako informację, a nie jako radę, poradę czy indywidualną rekomendację.

Publikację tę można czytać wyłącznie online w formie cyfrowej. Nie można publikować, ani udostępniać przydzielonego indywidualnego linku prowadzącego do publikacji. To samo tyczy się samego e-booka. Czytelnikowi przydziela się jeden indywidualny niepowtarzalny kod, do którego tylko on ma na oficjalne prawo korzystania. Pobieranie, drukowanie, oprawianie (bindowanie) lub ponowne publikowanie, całości lub któregokolwiek fragmentu z tego materiału w jakiejkolwiek innej formie lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej jest zabronione. Wszystkie zawarte tutaj materiały edukacyjne, informacyjne są chronione międzynarodowym prawem autorskim.

Błędy i przeoczenia

Chociaż moderator, zespół redakcyjny i edytorki dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji udostępnionych na tej stronie lub za jej pośrednictwem, informacje te mogą nieumyślnie zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Poprzez Disclaimer wyrażasz zgodę na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za poglądy, opinie lub dokładność faktów, do których odwołują się lub na które powołują się wszystkie części tekstu zawartego na tej stronie. Poprzez Disclaimer wyrażasz zgodę na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność materiałów referencyjnych lub informacji publikowanych, ani za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w nim, które mogą wystąpić w sposób niezamierzony.

Linki wychodzące (zewnętrzne) i referencyjne

Ta strona zawiera różne linki do zewnętrznych stron internetowych i materiałów zamieszczonych na You Tube, Vimeo, strony z podcastami i wielu innych tym podobnych kanałów informacyjnych. Te strony internetowe i ich zawartość w żaden sposób nie pozostają pod naszą kontrolą ani nadzorem.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby odwoływać się wyłącznie do zewnętrznych stron internetowych zawierających stosowne i aktualne informacje, teksty, produkty czy usługi. Staraliśmy się unikać witryn o nieodpowiedniej treści. Jednak domeny i witryny internetowe regularnie zmieniają webmasterów lub właściciela, są kupowane nowe, sprzedawane lub modyfikowane. W związku z czym ich zawartość podlega ciągłym niewielkim lub dużym zmianom bez naszej wiedzy i informowania nas. W żadnym z tych przypadków nie mamy kontroli redakcyjnej nad nową lub starą zawartością zewnętrznych witryn ujętych na naszej stronie i pozostałych naszych stronach firmowych. Klikając i przechodząc na zewnętrzne strony internetowe, potwierdzasz, że wszystkie interakcje, w które z takimi stronami wchodzisz, włączając w to lecz nie ograniczając się tylko do jakichkolwiek skutków przez to wywołanych, które mogą one powodować na Twoim urządzeniu (laptopie, komputerze stacjonarnym czy urządzeniu mobilnym) lub jakichkolwiek informacji, które te strony uzyskają o czytelniku, tu: tobie, dokonujesz tego na własne ryzyko i w żadnych to okolicznościach oraz za żadne skutki takich działań nie możesz pociągnąć nas za to do odpowiedzialności prawnej.

Select your currency
PLN Złoty polski