5 aspektów sesji coachingowej

5 aspektów sesji coachingowej

Czego powinieneś się spodziewać na profesjonalnej sesji coachingowej?

Myśląc o sesji coachingowej często porównujemy ją do spotkania z terapeutą. Nic bardziej mylnego. Podstawowa różnica pomiędzy sesją terapeutyczną a coachingiem polega na tym, że coaching nie zagląda w przeszłość. Koncentruje się na przyszłości i na tym, na co masz wpływ.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w profesjonalnej sesji coachingowej, to wiedz, że powinna ona się odbywać w oparciu o następujące aspekty:

 1. Profesjonalne sesje coachingowe trwają od 30 minut do 2 godzin. Wprawdzie zdarzają się sesje 15 – minutowe, ale ciężko tu mówić o długotrwałej zmianie nawyku.
 2. Na początku sesji powinien zostać określony cel – z czym przychodzimy na sesję, o czym chcemy porozmawiać.
 3. Sesja coachingowa ma być przyjemnością: na poziomie słuchania, szukania i znalezienia rozwiązania. Ma nam uświadomić, że pomysły są w nas. Możemy je przedyskutować z drugą osobą, opisać sytuację i zwerbalizować ją razem z coachem, ale do szczęśliwego rozwiązania dochodzimy sami. Moc jest z nami 😉
 4. Podczas sesji coachingowej coach nie udziela rad. On tylko pyta, ewentualnie podsumowuje nasze odpowiedzi. W wyniku tych pytań coachowany dochodzi do własnych rozwiązań.
 5. Profesjonalna sesja coachingowa (wersja rozszerzona) składa się z 7 elementów:
 1. BUDOWANIE RELACJI (zbudowanie atmosfery otwartości na spotkaniu
  • powitanie
  • docenienie uczestnika
  • kontrakt: czas trwania, poufność, otwartość
    
 2. RZECZYWISTOŚĆ (zapytanie o to, co się wydarzyło, o realizację zadania domowego z poprzedniej sesji, jeśli była
   
 3. PRACA NAD CELEM
  • Na sesji koncentrujemy się nad jednym celem na przyszłość
  • Powinien on być określony według zasady SMART
  • Wybieramy taki cel, który jest dla nas ważny i na realizację którego mamy wpływ
    
 4. POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (najdłuższa część sesji trwająca od 30 do 60 minut
  • praca nad sposobami osiągnięcia celu
  • sesja pytań
    
 5. PLAN DZIAŁANIA (tu możemy wykorzystać 4 podstawowe pytania:
  • Co możesz zrobić?
  • Kiedy?
  • Po czym poznasz, że osiągnąłeś sukces?
  • Kto ci w tym może pomóc?
    
 6. ZADANIE DOMOWE (opcjonalnie) – oparte na wyznaczeniu jakiegoś działania zbliżającego cię do celu; które potwierdzi słuszność twoich decyzji
   
 7. UZNANIE – pochwała, docenienie, podziękowania za rozmowę

Większość ludzi jest zdania, że już jedna sesja coachingowa zaowocuje spektakularną zmianą naszego życia. Czasami rzeczywiście jest taka szansa, jeśli tylko coach postępuje zgodnie z tym, o czym napisałam wcześniej. Coachowany może mieć wrażenie, że zmieniło się całe jego życie. Jednakże pojedyncza sesja owszem może znacznie wpłynąć na naszą motywację, ale aby zmiana była skuteczna i nie była tylko efektem początkowego entuzjazmu, należy nad nią pracować z coachem przez 5 – 7 sesji, tak aby stała się naszym stałym nawykiem. Badania pokazują, że rezygnacja ze starego i utrwalenie nowego pożądanego nawyku zajmuje nam około 6 tygodni, więc warto sobie rozłożyć sesje na 1 raz w tygodniu.

autorka: Agnieszka Olejnik, ekspert HR, coach kariery i wizerunku zawodowego, Senior Trener AVENHANSEN

Select your currency
PLN Złoty polski