Wartości w CTTB

Wartości w CTTB

Nasza Wizja: …….link

Nasza Misja: …….link

Wartości, które realizujemy w życiu i pracując z Klientami to: PASJA, WIARA W LUDZI I MOŻLIWOŚCI, MĄDROŚĆ I MIŁOŚĆ.

Co te wartości dają klientom i sluchaczom?

  • Wiarę w to, że zmiana jest możliwa.
  • Wiarę w siebie i swoje możliwości.
  • Siłę do działania, do zmiany i do realizowania siebie w nowej odsłonie.
  • I wreszcie miłość do siebie, do drugiego człowieka i szacunek do wartości.

Wierzymy w to, że nasi Klienci mają nieograniczony potencjał, własne niepowtarzalne źródło zasobów, które pomoże im osiągać cele i spełni marzenia przy odrobinie wysiłku.

Nasze wartości i misję realizujemy podczas specjalistycznych, akredytowanych kursów, warsztatów i sesji coachingowych i trenerskich, oraz podczas warsztatów dla biznesu, przygotowując coachów pracy w środowisku biznesowym krajowym i zagranicznym, oraz podczas stałego procesu podnoszenia i poszerzania kompetencji zawodowych wytyczonym przez instytucje zawodowe, w tym ICF i Instytut lingwistow

Select your currency
PLN Polish złoty