https://www.fapjunk.com tjub.com https://fap.xxx
VEC Vocational English Certificate practice | Coaching Teaching

VEC Vocational English Certificate practice

VEC Vocational English Certificate practice

Vocational English Certificate – exams and test

English version

We have prepared modular workshops and English Vocational language tests for multiple industries and professions. Proprietary and example tests. Exams and tests for each PROFESSIONAL.

Egzaminy VEC są przeprowadzane cztery razy w roku: w styczniu, marcu, czerwcu i październiku. Egzaminy te (szczególnie w wersji online) mogą również odbyć się w innym terminie po spełnieniu określonych wymagań.

Każdy egzamin trwa 60 minut i składa się z 5 części:

CZĘŚĆ 1 – LISTENING (Rozumienie ze słuchu)

Celem sekcji ‘Listening’ jest sprawdzenie umiejętności rozumienia krótkich dialogów na tematy związane z danym zawodem. Do każdego dialogu podano trzy zdania, a zadaniem kandydata jest wybranie tego, które jest prawdziwe w odniesieniu do usłyszanej wypowiedzi.

CZĘŚĆ 2 – KNOWLEDGE OF LINGUISTIC MEANS (Znajomość środków językowych)

Sekcja ‘Knowledge of Linguistic Means’ ma ocenić, czy kandydat zna słownictwo związane z danym zawodem.

CZĘŚĆ 3 – KNOWLEDGE OF LANGUAGE FUNCTIONS (Znajomość funkcji językowych)

W sekcji ‘Knowledge of Language Functions’ oceniana jest znajomość funkcji językowych wymaganych do komunikowania się w mowie w sytuacjach związanych z danym obszarem zawodowym.

CZĘŚĆ 4 – READING (Rozumienie tekstu pisanego)

Sekcja ‘Reading’, składająca się z trzech krótkich tekstów tematycznie związanych z danym obszarem zawodowym, ma ocenić umiejętność radzenia sobie z tekstami pisanymi, typowymi dla danej profesji.

CZĘŚĆ 5 – WRITING AWARENESS (Znajomość zasad konstruowania wypowiedzi pisemnej)

W sekcji ‘Writing Awareness’ kandydaci oceniani są pod względem: umiejętności rozpoznawania rodzajów tekstów związanych z danym środowiskiem zawodowym, wiedzy dotyczącej struktury takich tekstów, a także zrozumienia ich treści, logiki i mechanizmów spójności. Kandydaci powinni zapoznać się z różnymi rodzajami tekstów, jakie napotkają lub będą musieli pisać w pracy.

Polish version

Autorskie testy i przykładowe egzaminy. Egzaminy i testy dla każdego PROFESJONALISTY.

Sprawdź swój angielski ! Sprawdź swoje kompetencje językowe w swoim ZAWODZIE i BRANŻY.

Select your currency
PLN Polish złoty