coaching rodzaje coaching types

coaching rodzaje coaching types

 • BUSINESS COACHING – coaching dla szefów firm/ lub ogólnie coaching biznesowy
 • LIFE COACHING – forma wsparcia ludzi, którzy chcą poprawić pewne obszary swojego życia albo ogólną jego jakość
 • EXECUTIVE COACHING – coaching wyższej kadry menadżerskiej/ w zakresie zarządzania
 • MANAGER COACHING – coaching dla menadżerów/ w zakresie zarządzania
 • CORPORATE – coaching korporacyjny/ w zakresie celów korporacji
 • LEADERSHIP COACHING – coaching liderski/ w zakresie kompetencji przywódczych
 • VIP COACHING – coaching dla osób zajmujących kluczowe stanowiska
 • PROFESSIONAL COACHING – coaching zawodowy/ dla konkretnych grup profesjonalistów
 • CAREER COACHING – coaching ścieżek kariery
 • TEAM COACHING – coaching zespołowy/ dla grup i zespołów
 • PERFORMANCE COACHING – coaching ukierunkowany na poprawę efektywności
 • PERSONAL COACHING – coaching osobisty
 • SPORT COACHING – coaching w sporcie
 • WELLNESS COACHING – coaching w zakresie zdrowia, urody i dobrego samopoczucia
 • FAMILY COACHING – coaching rodzinny/ dla rodzin
 • TEEN COACHING – coaching dla nastolatków
 • SPIRITUAL COACHING – coaching w zakresie duchowości
Select your currency
PLN Polish złoty