PODCASTY

PODCASTY

Podcasty o języku angielskim

Podcasty w języku angielskim

English Language workshop for Coaches

Niniejszym podcast zwiera nagrania audio terminów, które są bardzo często używane podczas sesji coachingowych i opracowaniach o coachingu.

Glosariusz zaprezentowany w wersji audio w języki angielskim ma służyć poprawie znajomości tego języka w ogóle, szybszemu i znacznemu podniesieniu efektywności komunikacji werbalnej Coacha, przypomnieniu, poznaniu oraz głębszemu zrozumieniu lub też nauce słów, fraz, wyrażeń tak częstych i ważnych w codziennej pracy Coacha z klientem anglojęzycznym przed, podczas i po sesji coachingu.

Przykłady ich zastosowania w postaci pytań, także w formie audio po angielsku i tłumaczeniem, z podziałem na każdy etap procesu coachingowego znajdziemy w odrębnej pozycji pt.

1001 pytań Coachingu” jako odrębna część projektu.

Słuchaj-mów-zyskaj-język

Powyższy podcast zwiera nagrania audio pytań i zdań używanych w kolejnych etapach sesji coachingowej. Nagranie posiada transkrypt tych zdań w języku angielskim, i tak jak glosariusz wybrane kolokacje i nowe wyrażenia zastosowane, w tych zdaniach, w postaci transkrypcji fonetycznej (objaśnionej w Glosariuszu).

Pozycja “1001 pytań w Coachingu zaproponowany również w wersji audio w języku angielskim, tak jak Glosariusz, ma służyć nie tylko poprawie znajomości tego języka angielskiego w postaci gotowego zestawu do ewentualej modyfikacji przez Coacha na potrzeby danej sesji i Klienta ale i znaczącemu podniesieniu efektywności komunikacji werbalnej Coacha, znacznej poprawie umiejętności afleksyjnego zadawania pytań, rozumieniu słów z elizją i połączonych w skróty (contactions), ich brzmieniu, sposobu wypowiadania różnych osób lub też nauce prawidłowej intonacji, akcentu w całych pytaniach, zdaniach, związkach frazeologicznych jak i pozostałych formach pytających, wprowadzaniu wtrąceń.

Select your currency
PLN Polish złoty