warsztaty języka angielskiego dla dyplomacji i polityki …

warsztaty języka angielskiego dla dyplomacji i polityki …

Set up your customized coaching plan

Praktyczne warsztaty: język angielski w dyplomacji i polityce

… dla pracowników świata dyplomacji, urzędników ministerstw i firm gospodarczych, przedstawicieli firm i attache handlowych placówek zagranicznych i agend rządowych, samorządowych i innych urzędów.

Chcesz mówić językiem dyplomaty, stylistycznie, trafnie i zrozumiale, językiem mówcy i leader’a elementami retoryki na poziomie dyplomaty, CEO, dyrektora, Prezesa to są warsztaty “for U” !

Warsztaty są tak zaplanowane, że mogą też z nich skorzystać przedstawiciele i reprezentanci organizacji i firm, posłowie i dyplomaci każdego szczebla oraz politycy – bez wyjątku !!!

Tematyka warsztatów to:

 • diplomatic relations
 • world peace and war
 • elections, government
 • the constitution
 • governmental branches or agencies
 • the president and the monarchy
 • economy v. business
 • NATO, EU, UN, WTO
 • international economic relations
 • politics and diplomatic relations
 • diplomatic visits
 • international trade exchange
 • trade missions, fairs and exhibitions
 • trade barriers and restrictions, embargo

Częstotliwość zajęć i czas trwania, opcja dostosowania do potrzeb Klienta:

16 zajęć x 90 min 1 x tyg

24 zajęć x 60 min 2 x tyg lub wg indywidualnego zamówienia

Czas: rano przed pracą podczas lunchu popołudniem weekendowo

zajęcia grupowo i/lub indywidualne (min 4 osoby w grupie)

zapytaj o cenę 2-gi  kurs „free“…. cena za 1 h nauki to tylko 19,-zł /1 h

Zajęcia organizowane są: wyjazdowo (opcja w weekend), w biurze, online

kontakt mobile +48 603 407 223 lub office@cttb.education

Set up your customized coaching plan

Order now

4 GBP

Select your currency
PLN Polish złoty