Language and Coaching Workshops

Language and Coaching Workshops

Cykl Warsztatów

Językowo-Coachingowych

Cykl Warsztatów Językowo-Coachingowych – zajęcia na platformie online.

Celem Warsztatów jest podniesienie kompetencji zawodowych polskich coachów w zakresie kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim zawodowych do poziomu C1 wg CERF UE oraz kompetencji procesu coachingowego wg wytycznych ICF w zakresie komunikacji …….

Założeniem cyklu 6 Warsztatów jest podniesienie z poz. B1/B2 do C1/C2 w zakresie wszystkich umiejętności językowych a poprzez wykorzystanie języka 80% praktyczne stosowanie narzędzi coachingu w pracy.

Cykl składa się z 6 Modułów. Każdy Moduł składa się z od 5 do 8 lekcji poruszających najważniejsze dla coacha zagadnienia. Należy zauważyć, że cykl nie wyczerpuje wszystkich możliwych kwestii pracy coacha. Poniżej znajduje się lista 6 niezależnych Modułów cyklu. Moduł nr 1. “Gramatyka dla Coacha” jest zawsze obligatoryjny.

Moduł 1. Gramatyka dla Coacha

Moduł 2. Uniwersalne zagadnienia związane z procesem coachingu

Moduł 3. Wyznaczanie celu SMART


Moduł 4. Praca z przekonaniami, emocjami, lekami, stresem i odkrywanie potencjał

Moduł 5. Rozwiązywanie problemów, łagodzenie konfliktów, podnoszenie efektywności

Moduł 6. Coaching w zarządzaniu

Test Końcowy Językowo-Coachingowy.

i dużo więcej materiałów dodatkowych

Co miesiąc, udostępniany będzie nowy kolejny z moduł, do którego każdy zainteresowany student będzie miał dostęp po lewej stronie w panelu – w przypadku zajęć na platformie szkoleniowej online.

Cykl 6 warsztatów został zaprojektowany w celu …… szkolenia i materiałów dla coachów, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego i/lub udoskonalić swój warsztat zawodowy ale jego zasadniczą częścią dla osób nie natywnych w języku angielskim jest poznanie narzędzi coachingu i poszerzenie wiedzy o nim poprzez jednoczesne doskonalenie i naukę języka angielskiego. Niemniej jednak z założenia uczestnik podejmujący się realizacji warsztatów powinien znać język angielskim na poziomie min B1. Pełnej diagnozy znajomości języka można dokonać i zbadać wszystkie umiejętności tzw. skillsy językowe produktywne: mówienie, pisanie; i receptywne: słuchanie i czytanie) tu. Najlepszym poziomem na rozpoczęcie cyklu jest poz. B2, gdyż ma on poprzez wszystkie Moduły doprowadzić do poziomu C1/C2.

Każdy Moduł udostępniony jest przez 30 dni od momentu rejestracji i zapłaty za dostęp.

Cykl jest tak zaplanowany, że po każdej lekcji i Module sprawdza na bieżąco wszystkie umiejętności badając także narzędzia, leksykę i umiejętności niezbędne w codziennej praktyce zawodowej coacha. W ten sposób zapewnia studentowi ciągły, wszechstronny feedback w postępach gramatyczno-leksykalno coachingowych. Materiały dydaktyczne w całym cyklu warsztatów są, z punktu widzenia andragogiki, najwyższej wartości, gdyż są w całości autentyczne. Tym samym niosą sobą dwie wartości zmuszają do … zamyślenia ……

Select your currency
PLN Polish złoty