Coaching

Coaching

Coaching

Coaching to proces podnoszenia kompetencji w obszarze, który klient chce rozwijać. Opiera się na relacji opartej na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom stać się tym, czego chcą i być najlepszą wersją siebie. Wydobywa to, co najlepsze i poprawia je. Coaching biznesowy nie tylko wzmacnia organizację poprzez rozwój indywidualnych kompetencji, ale także poprzez kształtowanie odpowiednich postaw.

Coaching można definiować na wiele sposobów. Istotą coachingu jest: wspieranie klientów w zmianie sposobu, jaki wybierają i w jaki sposób i podążanie w wybranym przez siebie kierunku, coaching wspiera klienta na każdym etapie jego podróży do tego, kim chce być, coaching buduje świadomość, umożliwia wybory i prowadzi do zmiany. Coaching tradycyjnie ma dużo wspólnego ze sportem. Z trenerem współpracuje wielu wybitnych sportowców. W ostatnich latach coaching zaczął być wykorzystywany w wielu innych obszarach – w biznesie, w pracy zespołowej i praktycznie w każdej dziedzinie życia. Coach pomagający komuś osiągnąć cele życiowe i zawodowe to w dzisiejszych czasach częsty widok. Coaching to partnerstwo między coachem a klientem.

Rolą coacha jest pomoc klientowi w osiągnięciu jak najlepszych wyników osobistych oraz w osiągnięciu rezultatów, których klient oczekuje w życiu osobistym i zawodowym. Coaching sprawia, że ​​klient może dawać z siebie wszystko, uczyć się i rozwijać tak, jak chce. Coach nie musi być ekspertem w dziedzinie pracy swojego klienta. Coaching holistyczny Proponowana przez nas formuła to podejście holistyczne, uznające, że na zachowanie jednostki wpływa znacznie więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności.

Dlatego ważne są takie czynniki, jak system przekonań, zakorzenione nawyki myślenia i działania, hierarchia wartości, poczucie tożsamości i poczucie równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Każdy z powyższych czynników może zwiększyć lub zmniejszyć efektywność naszej pracy. W taki sposób jak radzimy sobie z emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi. Coaching holistyczny pomaga odkryć zasadnicze przyczyny takich zachowań, które wydają się nie mieć większego sensu i które chcemy zmienić, aby osiągnąć większą efektywność i satysfakcję życiową. Jest punktem wyjścia do opracowywania nowych rozwiązań, a proces ten prowadzi do szybkich i trwałych zmian.

przeniesienia do oferty

1) warsztaty jezykowo-coachingowe

2. sesje life coachingu i innych

3, coaching jezykowy

Select your currency
PLN Polish złoty